Yaşam Tarzı

Başlık IX Koordinatörünün Sorumlulukları Nelerdir?

Eğitimde cinsiyet ayrımcılığını yasaklamak için oluşturulan 1972 tarihli devam etmekte olan Başlık IX Eğitim Değişikliği ışığında, eğitim kurumlarının kendilerinden ne beklendiğini bilmeleri önemlidir. Bu değişikliğe uyumun sağlanabilmesi için her kampüste bir koordinatör bulunmasına karar verildi. Ziyaret edebilirsin öğrencidisiplinesavunma.com Başlık IX ve Başlık IX koordinatörünün rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için.

Bir Başlık IX koordinatörü, okulun Başlık IX düzenlemelerine ve yönergelerine uymasını sağlamalıdır. Bu, üniversiteye yapılan herhangi bir olay veya şikayetin araştırılmasını içerecektir. Ayrıca, eğitimde ayrımcılık hakkında şikayette bulunanlara, şikayetlerinin düzgün bir şekilde ele alındığından emin olmak için yardımcı olacaklar ve okul, şikayetleri ele almak için federal düzenlemelere uyacaktır.

Kaynak: pandslawtitleix.com

Bir kurumun Başlık IX koordinatörü aynı zamanda tüm Başlık IX ile ilgili belgeler uygun şekilde saklanır ve saklanır. Bu, soruşturmayı, tüm raporları ve bir soruşturmanın genel sonucunu içerir. Bu kayıtları en az 20 yıl boyunca tutabilecekler, böylece diğer öğrenciler okulun cinsiyet ayrımcılığı veya taciz raporlarını nasıl ele alıp almadığının farkında olacaklar. Federal bir soruşturma varsa, bu kayıtların erişilebilir olması gerekir.

Koordinatör ayrıca Başlık IX ile ilgili sorular için bir irtibat kişisi olarak görev yapacaktır. Üniversitenin Başlık IX'a uyumla ilgili politika ve prosedürlerinin yanı sıra okul tarafından hangi cinsiyet ayrımcılığının değerlendirildiği hakkında bilgi sağlayabileceklerdir. Bu kişi, aynı zamanda, cinsiyet ayrımcılığının meydana gelebileceği durumların nasıl ele alınacağı veya rapor edileceği konusunda fakülte, personel ve öğrencilerin eğitiminden de sorumlu olacaktır. Üniversitelerindeki yeni öğrencileri orada okurken uymaları gereken Başlık IX politikaları hakkında bilgilendirmek de bir Başlık IX koordinatörünün görevidir.

Şimdi bir Title IX koordinatörünün sorumluluklarına daha fazla göz atalım.

1. Başlık IX şikayetlerinin ele alınması

Başlık IX koordinatörü olarak, bu kişinin birincil sorumluluğu, kampüsteki olası cinsiyet ayrımcılığı şikayetlerini veya olaylarını ele almaktır. Buna hem cinsel taciz hem de saldırı veya tecavüz dahildir. Okul bir durum hakkında harekete geçtiğini duyurmuş olsa bile, bir kişi okulun şikayetini işleme koyarken uygun prosedürleri takip etmediğini düşünüyorsa, Başlık IX koordinatörüne itiraz edebilir.

2. Kampüs disiplin sürecini yönetmek

Bir kişi, Başlık IX düzenlemelerine uymayan bir okul hakkında şikayette bulunursa, Başlık IX koordinatörü, disiplin sürecini federal yasalara uygun olarak yönetmekten de sorumlu olacaktır. Bu, öğrenciler, öğretim üyeleri veya personel tarafından yapılan şikayetlerin araştırılmasını ve tüm federal gerekliliklere uyduklarından emin olarak bu tür soruşturmaların ele alınmasını içerir.

Kaynak: iwf.org

3. Başlık IX soruşturmasını kampüste denetlemek

Bu, öğrenciler, öğretim üyeleri ve personel tarafından yapılan tüm Başlık IX raporlarının denetlenmesini içerir. Başlık IX koordinatörü, herhangi bir başvuru sahibinin, prosedürleri takip etmeyen okulları veya üniversiteleri hakkında şikayette bulunmasına yardımcı olmaktan sorumlu olacaktır. Ayrıca, Başlık IX ihlalleri hakkında yapılan her türlü soruşturmayı da denetlerler.

4. Kampüsü Başlık IX politikaları ve kaynakları konusunda eğitmek

Bu kişi ayrıca, Başlık IX ile ilgili politikalar ve öğrencilere, öğretim üyelerine ve personele sağladığı kaynaklar hakkında kampüsü eğitmekten sorumludur. Herkesin Başlık IX politikaları ve kaynaklarından haberdar olmasını sağlamak için bilgi sağlarlar.

Title IX Koordinatörleri Öğrencilere Nasıl Yardımcı Olabilir?

Kaynak: wise-geek.com

Yukarıda belirtildiği gibi, Başlık IX koordinatörü, bir kurumun politika ve prosedürlerini denetler. okulun cinsiyet ayrımcılığına karşı eylemleri. Koordinatör ayrıca tüm politikaların izlenmesinden ve tüm geri bildirimlerin ciddiye alınmasından sorumludur. Görevleri, erkeklerin olduğu kadar kadınların da kampüste eğitime eşit erişime sahip olmasını sağlamaktır. Ayrıca, herhangi bir başvuru sahibinin kampüste olası cinsiyet ayrımcılığına ilişkin şikayetleriyle ilgili olarak adil muamele görmesini sağlamaktan da sorumlu olacaklardır.

Başlık IX koordinatörünün rolü, cinsiyet ayrımcılığı söz konusu olduğunda kampüste neler olduğunu denetlemenin ötesine geçer. Örneğin, yeni öğrencileri kendilerinden ne beklendiği ve öğrenci olarak hangi haklara sahip oldukları konusunda bilgilendirmekten sorumludurlar. Ayrıca, yeni personel üyelerini kampüsteki sorumlulukları ve ayrımcılık veya önyargı ile karşı karşıya kaldıklarında nasıl ilerleyecekleri konusunda eğitmekten de sorumlu olacaklardır.

Bir kişinin başka bir yeteneği Başlık IX koordinatörü unvanı altında çalışan kişi, diğer üniversite çalışanları ile iyi çalışabilme becerisine sahip olmalıdır. Herkesin, Başlık IX koordinatörünün kampüste yapılan tüm şikayetleri nasıl ele aldığının farkında olması için okullarındaki herkesle ilişkiler kurmalıdırlar. Bu, kampüsün Başlık IX politikalarından ve bu politikaları takip etme konusundaki sorumluluklarından haberdar olmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.

Kaynak: cityconnectsblog.org

Bir okulun Başlık IX düzenlemelerine ve yönergelerine uymasını sağlamak için, bir Başlık IX koordinatörü, kampüsteki öğrencilerin yanı sıra tüm personel üyelerine cinsel taciz eğitimi vermelidir. Ayrıca, herhangi bir öğrencinin cinsel taciz hakkında şikayette bulunursa veya başka bir öğrenci tarafından cinsel suistimal edildiğini fark ederse tam olarak ne yapması gerektiğini bilmesi önemlidir.

Başlık IX düzenlemelerine uymayan okullar para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir ve potansiyel olarak fon kaybedebilir. Bu nedenle, tüm personelin ve öğrencilerin kendi sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak Başlık IX koordinatörlerinin sorumluluğundadır.

Sonuç

Başlık IX koordinatörleri, hem erkeklerin hem de kadınların eğitimlerinde eşit muamele görmelerini sağlamanın hayati bir parçasıdır. Başlık IX ile uyum söz konusu olduğunda ön saflarda yer alırlar. Bu kişi, politikaların izlenmesinden ve kampüsteki cinsel taciz veya ayrımcılık vakalarına ilişkin tüm kayıtların uygun şekilde korunmasından ve saklanmasından sorumludur. Ayrıca, öğrencilerin durumları en iyi nasıl ele alacaklarını bilmeleri için öğrencilere Başlık IX ve sahip oldukları kaynaklar hakkında bilgi sağlarlar.

Dünya ve dünya, Dünya gezegenimizin bilinen ve bilinmeyen farklı gerçeklerini bulabileceğiniz bir yerdir. Site aynı zamanda dünya ile ilgili şeyleri de kapsayacaktır. Site, bilgi ve eğlence amacıyla gerçekleri ve bilgileri sağlamaya adamıştır.

Bize Ulaşın

Herhangi bir öneri ve sorunuz varsa, aşağıdaki ayrıntılardan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizden haber almaktan çok mutlu olacağız.

duleweboffice [at] opptrends.com

Amazon Açıklaması

EarthNWorld.com, sitelere reklam vererek ve Amazon.com'a bağlantı vererek reklam ücretleri kazanmaları için bir araç sağlamak üzere tasarlanmış bir bağlı kuruluş reklam programı olan Amazon Services LLC Associates Programının bir katılımcısıdır. Amazon, Amazon logosu, AmazonSupply ve AmazonSupply logosu, Amazon.com, Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.

Copyright © 2023

En üste