hayat

Bir Sonraki Ödeviniz İçin En İyi 10 Problem Çözümü Kompozisyon Konusu - 2023 Kılavuzu

Problem çözme makaleniz için bir konu bulmakta zorlanıyor musunuz? Başka yerde arama! Profesörünüzü etkileyeceği kesin olan en ilgi çekici ve düşündürücü ilk 10 konunun bir listesini derledik.

Çevre sorunlarından sosyal sorunlara kadar burada herkes için bir şeyler var. Okumaya devam edin ve dünyanın en acil sorunlarından bazılarına yönelik bu yenilikçi çözümlerden ilham alın. İlham mı arıyorsunuz yoksa başlamak için yardıma mı ihtiyacınız var, bu gönderi tam size göre.

Problem Çözüm Denemelerine Giriş

Bir problem çözümü denemesi, bir sorunu ortaya koyan ve ardından bunun için olası bir çözüm sunan bir deneme türüdür. Bu tür bir makale herhangi bir konuda yazılabilir, ancak genellikle toplumu veya genel olarak dünyayı ilgilendiren sorunları tartışmak için kullanılır.

Bir yazarken problem çözümü makale konuları, sadece alakalı değil, aynı zamanda birden fazla çözümü olan bir konu seçmek önemlidir. Bu size soruna farklı çözümler sunma ve bir çözümün neden diğerinden daha iyi olduğunu tartışma fırsatı verecektir.

Konunuzu seçtikten sonra, sorunla ilgili biraz araştırma yapmanız gerekecektir. Bu, sorunu daha iyi anlamanıza ve olası çözümleri bulmanıza yardımcı olacaktır. Konuyla ilgili haber makaleleri veya web siteleri gibi çevrimiçi kaynakları kullanabilir veya sorun hakkında bilgi sahibi kişilerle konuşabilirsiniz.

Araştırmanızı yaptıktan sonra, hangi çözümün en iyi olduğunu düşündüğünüze karar vermeniz gerekecek. Bunu yaptıktan sonra makalenizi yazmaya başlayabilirsiniz. Girişinizde, sorunu ve neden önemli olduğunu açıklamalısınız.

Ardından, düşündüğünüz farklı çözümleri ve neden seçtiğiniz çözümün en iyisi olduğunu düşündüğünüzü açıklamaya devam etmelisiniz. Sonuç bölümünde, argümanınızı özetlemeli ve sunduğunuz çözümün neden sorunu çözmenin en iyi yolu olduğunu açıklamalısınız.

Kaynak: owlcation.com

En İyi 10 Problem Çözümü Kompozisyon Konusu

 1. Şişmanlık
 2. yoksulluk
 3. cehalet
 4. İlaçlar
 5. Suç
 6. Kirlilik
 7. Evsiz
 8. Çeteler
 9. Okullarda Şiddet
 10. Irkçılık

yoksulluk

Kaynak: unicef.org

Yoksulluk bugün dünyanın çok büyük bir sorunu. Dünya Bankası'na göre, dünya çapında 1.3 milyardan fazla insan yoksulluk içinde yaşıyor. Bu, dünya nüfusunun neredeyse beşte biri demek. Yoksulluktan etkilenenler sadece gelişmekte olan ülkeler değil. Amerika Birleşik Devletleri gibi gelişmiş ülkelerde, yoksulluk da büyük bir sorundur.

Yoksulluğun nedenleri çok ve çeşitlidir. Ekonomik, politik veya sosyal olabilirler. Ancak nedeni ne olursa olsun, yoksulluğun insanların yaşamları üzerinde yıkıcı etkileri vardır. Onları onurlarından ve temel insan haklarından mahrum bırakıyor. Onları kurtulmanın çok zor olduğu bir yoksunluk ve güçsüzlük döngüsüne hapseder.

Yoksullukla ilgili sorun çözümü denemesi konuları arıyorsanız, aralarından seçim yapabileceğiniz pek çok konu var. Yoksulluğun nedenleri, yoksulluğun etkileri veya buna yönelik olası çözümler hakkında yazabilirsiniz. Başlamak için, işte yoksullukla ilgili bazı olası deneme konuları:

zorbalık

Öğrencilerin akranları tarafından taciz edildiği, korkutulduğu ve hatta fiziksel olarak zarar gördüğüne dair giderek daha fazla hikaye gün ışığına çıktıkça, zorbalık son yıllarda sıcak bir konu haline geldi.

Zorbalık, sözlü tacizden fiziksel şiddete kadar pek çok şekilde olabilirken, tüm zorbalığın ortak noktası, bunun bir tür güç dengesizliği olmasıdır. Zorba, kendini çaresiz ve yalnız hissedebilecek kurbanını kontrol etmeye ve onlara hükmetmeye çalışır.

Zorbalık üzerine bir problem çözümü makalesi yazmakla görevlendirildiyseniz, ele alabileceğiniz birçok potansiyel konu vardır. İşte bazı örnekler:

 • zorbalığın tanımı nedir?
 • Zorbalık kurbanları nasıl hissettirir?
 • Kısa nedir ve Zorbalığın uzun vadeli etkileri?
 • İnsanlar neden başkalarına zorbalık yapar?
 • Zorbalığı önlemek için neler yapılabilir?
 • Zorbalık mağdurları ne yapmalı?
 • Tüm öğrenciler için daha kapsayıcı ve destekleyici bir okul ortamını nasıl yaratabiliriz?

Eğitim sistemi

Kaynak: flagcircleoverseaseducation.com

En iyi eğitim sistemi nedir sorusunun tek bir cevabı yoktur. Bununla birlikte, etkili ve başarılı bir eğitim sistemine katkıda bulunabilecek birkaç temel faktör vardır. Bunlar şunları içerir:

 1. Öğrencilerin ihtiyaçları ve iş piyasasının talepleriyle uyumlu net ve özlü bir müfredat.
 1. Müfredatı ilgi çekici bir şekilde etkili bir şekilde sunabilen iyi eğitimli ve deneyimli bir öğretim kadrosu.
 1. Müfredatın sunulmasını desteklemek için teknoloji, ders kitapları ve diğer materyaller dahil olmak üzere yeterli kaynaklar.
 1. Olumlu sosyal ve duygusal gelişimi destekleyen güvenli ve destekleyici bir öğrenme ortamı.
 1. Sürekli değerlendirme ve iyileştirmeye izin veren bir değerlendirme ve geri bildirim sistemi.

Sağlık hizmeti

Sağlık geniş bir konudur, ancak ele alınması gereken önemli sorunlar olarak öne çıkan birkaç özel sorun vardır. Aşağıda bu sağlık sorunlarına yönelik bazı olası çözümler bulunmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin yüksek maliyeti

Sağlık hizmetlerinin yüksek maliyetini ele almanın bir yolu, sağlayıcılar arasındaki rekabeti artırmaktır. Bu, tüketicilerin en iyi fiyatlarla alışveriş yapmasına izin vererek, rekabeti teşvik etmek için vergi indirimleri veya sübvansiyonlar sağlayarak veya tedarikçilerin pazara girmeleri için daha fazla fırsat yaratarak yapılabilir.

Diğer bir çözüm ise, genel bakım maliyetini düşürmeye yardımcı olabilecek önleme ve sağlıklı yaşama odaklanmaktır.

Kaliteli sağlık hizmetlerine erişim

Kaynak: zebra.com

Kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirmenin bir yolu, yeterince hizmet alamayan nüfuslara bakım sağlayan halk sağlığı girişimleri ve programları için finansmanı artırmaktır. Diğer bir çözüm ise birinci basamak ve özel bakım sağlayıcıları gibi sağlık sisteminin farklı seviyeleri arasındaki koordinasyonu iyileştirmektir.

Son olarak, artan sağlayıcı geri ödeme oranları, yetersiz hizmet alan bölgelerde kaliteli bakım sunmaya daha fazla sağlayıcıyı teşvik edebilir.

opioid salgını

Opioid salgını, tedavi ve iyileştirme hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi, reçeteli ilaç izleme programlarının güçlendirilmesi ve opioidlerin riskleri hakkında eğitim ve farkındalığın artırılması dahil olmak üzere çeşitli yollarla ele alınabilir.

İklim değişikliği

İklim değişikliği, bugün gezegenimizin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biridir. Dünyanın ortalama sıcaklığı artıyor ve bu, iklimimizde benzeri görülmemiş değişikliklere neden oluyor. Kasırgalar, kuraklıklar ve seller gibi daha fazla aşırı hava olayları görüyoruz.

Ve gezegen ısınırken, orman yangınlarında ve böcek istilasında da bir artış görüyoruz. Bütün bunlar, atmosferdeki sera gazı konsantrasyonunun artması nedeniyle oluyor. Bu gazlar ısıyı hapseder ve Dünya'nın ısınmasına neden olur.

İyi haber şu ki iklim değişikliği hakkında bir şeyler yapabiliriz. Sera gazı emisyonlarımızı azaltarak gezegenin ısınmasını yavaşlatabiliriz. Ve değişen bir iklime uyum sağlayarak, iklim değişikliğinin insanlar, hayvanlar ve ekosistemler üzerindeki etkilerini azaltabiliriz.

Kaynak: thehill.com

Sera gazı emisyonlarını azaltmanın birçok yolu vardır. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi daha temiz enerji kaynakları kullanabiliriz. Binalarımızın ve ulaşım sistemlerimizin verimliliğini artırabiliriz. Ve atmosferden karbondioksiti emen ormanları koruyabilir ve eski haline getirebiliriz.

Bizim de değişen iklime uyum sağlamamız gerekiyor. Bu, daha aşırı hava olaylarına hazırlanmak ve savunmasız toplulukları yükselen deniz seviyelerinden ve iklim değişikliğinin diğer etkilerinden korumak anlamına gelir. Aynı zamanda, iklim değişikliği tarafından tehdit edilen habitatları ve türleri korumak için çalışmak anlamına da gelir.

İklim değişikliği konusunda harekete geçerek gezegenimiz ve kendimiz için bir fark yaratabiliriz.

İşsizlik

İşsizliğin böyle bir sorun olmasının birçok nedeni var. Birincisi, finansal istikrarsızlığa yol açabilir. İnsanlar işsiz kaldıklarında, geçimlerini sağlamakta genellikle zorlanırlar. Bu, evsizlik ve yoksulluktan akıl sağlığı sorunlarına kadar her türlü soruna neden olabilir.

İşsizlik aynı zamanda sosyal izolasyona da yol açabilir. İnsanlar işlerini kaybettiklerinde genellikle sosyal destek ağlarını da kaybederler. Bu, yeni iş bulmayı zorlaştırabileceği gibi ruh sağlığı sorunlarını da şiddetlendirebilir.

Son olarak, işsizliğin ekonomi üzerinde dalgalanma etkisi olabilir. İnsanlar işsiz kaldıklarında daha az para harcıyorlar. Bu, işletmelerin daha az para kazanmasına yol açar, bu da işten çıkarmalara ve hatta daha fazla işsizliğe yol açabilir.

Tüm bu faktörler, işsizliği ele alınması gereken çok ciddi bir sorun haline getirmektedir. Bir dizi olası çözüm vardır, ancak doğru olanı bulmak biraz deneme yanılma gerektirecektir.

Ancak nihayetinde, insanların daha iyi yaşayabilmeleri ve ekonominin gelişebilmesi için işsizliği azaltmanın bir yolunu bulmak önemlidir.

Evsiz

Kaynak: bu.edu

Evsizlik sorunu, her yaştan, ırktan ve geçmişten insanı etkileyen bir sorundur. Bu, birçok nedeni olan karmaşık bir sorundur ve genellikle çözülmesi zor olan bir sorundur.

Evsizlik sorununa yaklaşmanın birçok farklı yolu vardır ve önerilen birçok farklı çözüm vardır. Bununla birlikte, doğru çözümü bulmak zor olabilir ve genellikle işe yarayan bir çözüm bulmadan önce birkaç farklı yaklaşımı denemek gerekir.

Evsizliğin birçok farklı nedeni vardır. Bazı insanlar işlerini veya evlerini kaybettikleri için evsiz kalırlar. Diğerleri akıl hastalığı veya bağımlılık nedeniyle evsiz kalabilir. Yine de, diğerleri aile içi şiddet veya diğer travmalar nedeniyle evsiz kalabilir. Nedeni ne olursa olsun evsizlik, ele alınması gereken ciddi bir sorundur.

Evsizlik sorununa birçok farklı çözüm bulunmaktadır. Bazı insanlar daha uygun fiyatlı konut sağlamanın evsizliği çözmenin anahtarı olduğuna inanıyor. Diğerleri, ruh sağlığı hizmetlerine ve bağımlılık tedavisi hizmetlerine erişimin artmasının çözüm olduğuna inanıyor. Yine de diğerleri, evsiz kalma riskiyle karşı karşıya olan insanlara gerçekten evsiz kalmadan önce yardım etmek için daha fazlasını yapmamız gerektiğine inanıyor. Evsizlik sorununa tek bir çözüm yoktur ve gerçekten bir fark yaratmak için muhtemelen yaklaşımların bir kombinasyonu gerekecektir.

Evsizlik hakkında bir problem çözümü makalesi yazmakla ilgileniyorsanız, alabileceğiniz birçok farklı açı vardır. Evsizliğin nedenlerini, sorunun olası çözümlerini veya evsizliği ilk elden deneyimlemiş kişiler hakkındaki kişisel hikayeleri tartışabilirsiniz. HAYIR

Cinsiyet eşitliği

Son yıllarda, toplumsal cinsiyet eşitliği toplumda giderek daha önemli bir konu haline geldi. Giderek daha fazla insan, cinsiyetlerine bakılmaksızın herkesin hayatta başarılı olmak için eşit fırsatlara sahip olmasını sağlamanın öneminin farkına varıyor.

Kaynak: ec.europa.eu

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumda teşvik edilebileceği birçok yol vardır. Bunun bir yolu eğitimden geçer. Hem erkek hem de kız çocukların, kadın ve erkeklerin toplumda oynayabilecekleri farklı rolleri onlara öğreten adil ve dengeli bir eğitim almaları önemlidir. Erkeklere kadınlara saygı duymanın önemi öğretilmeli ve kızlara kendilerini göstermenin ve hedeflerine ulaşmanın önemi öğretilmelidir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmenin bir başka yolu da iş dünyası ve hükümet politikalarıdır. Örneğin, işletmeler hem erkekleri hem de kadınları içeren çeşitli bir işgücünü işe aldıklarından emin olmak için çaba gösterebilirler. Hükümetler ayrıca kadınları işyerinde ayrımcılığa karşı koruyan yasalar gibi toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmeye yardımcı olan politikalar oluşturabilir.

Son olarak, bir bütün olarak toplumda toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tutumları değiştirmek de önemlidir. Bu, klişelere meydan okuyarak ve erkeklerin ve kadınların seçtikleri herhangi bir alanda başarılı olabileceklerini gösteren olumlu rol modelleri teşvik ederek yapılabilir.

Silah Kontrolü

Amerika Birleşik Devletleri'nde, silah kontrolü en yaygın olanlardan biridir. kutuplaştırıcı ve tartışmalı konular. Silah kontrolü konusunu çevreleyen ve suçu azaltmanın etkili bir yolu olup olmadığı konusunda pek çok tartışma var. Silah kontrolünün lehinde ve aleyhinde çeşitli farklı argümanlar var, ancak nihayetinde neye inandıklarına karar vermek her bireye kalmış.

Silah kontrolünden yana olanlar, bunun suçluların ateşli silah edinmesini zorlaştırarak suç oranlarını düşürmeye yardımcı olacağını savunuyorlar. Ayrıca, silah kontrol yasalarının daha katı olduğu diğer ülkelere işaret ediyorlar ve bu ülkelerde daha düşük silahlı şiddet oranlarına sahip olduklarını savunuyorlar.

Ek olarak, silah kontrolünün savunucuları, kolluk kuvvetlerinin yasadışı silahların izini sürmesini ve suçlarda kullanılmalarını önlemesini kolaylaştıracağını savunuyorlar.

Tartışmanın diğer tarafında, silah kontrolüne karşı çıkanlar, bunun İkinci Değişiklik'teki silah taşıma hakkını ihlal ettiğini savunuyorlar. Ayrıca suçluların yasalara bakılmaksızın silah elde etmenin yollarını bulacaklarını ve silah kontrolünün suçun temel nedenlerini ele almadığını savunuyorlar. Ek olarak, bazı silah kontrolü karşıtları, bunun suç oranlarını azaltmada etkisiz olacağını ve hatta şiddet içeren suçlarda artışa yol açabileceğini iddia ediyor.

Madde bağımlılığı

Kaynak: banyantreatcenter.com

Sorunu çözmek için ilk adım uyuşturucu sorunu bir sorun olduğunu kabul etmektir. Çoğu zaman, insanlar "uyuşturucu bağımlısı" olarak damgalanmaktan korktukları için uyuşturucu sorunu yaşadıklarını inkar ederler. Ancak bir sorununuz olduğunu kabul etmek, iyileşme yolundaki ilk adımdır.

Uyuşturucuyla ilgili bir sorununuz olabileceğini düşünüyorsanız, kendinize şu soruları sorun:

 • Zararlı olduğunu bildiğim halde uyuşturucu kullanıyor muyum?
 • Hayatımda sorun yaratmalarına rağmen uyuşturucu kullanmaya devam ediyor muyum?
 • Sırf günü atlatmak için uyuşturucu kullanmam gerekiyormuş gibi mi hissediyorum?

Bu sorulardan herhangi birine evet yanıtı verdiyseniz, yardım isteme zamanı. Uyuşturucu bağımlılığınızın üstesinden gelmenize yardımcı olacak 12 adımlık programlar, rehabilitasyon merkezleri ve terapi dahil pek çok kaynak mevcuttur.

Problem Çözüm Denemeniz İçin İyi Bir Konu Nasıl Seçilir?

Size bir problem çözümü yazısı verildiğinde, iyi bir konu seçmek önemlidir. Aşağıda, problem çözme denemeniz için iyi bir konunun nasıl seçileceğine dair bazı ipuçları verilmiştir:

 1. Sizi ilgilendiren bir konu seçin. Bu, yazma sürecini daha keyifli hale getirecek ve motive kalmanızı kolaylaştıracaktır.
 1. Hayatınızla veya çevrenizdekilerin hayatlarıyla alakalı bir konu seçin. Bu, denemenizi daha ilişkilendirilebilir hale getirecek ve ilişkilendirilebilir denemelerin başarılı olma olasılığı daha yüksektir.
 1. Çok geniş veya çok dar olmayan bir konu seçin. Çok geniş bir konu, makalenize odaklanmanızı zorlaştıracak ve çok dar bir konu hakkında yazmak için yeterli malzeme sağlamayacaktır.
 1. Makalenizi yazmaya başlamadan önce seçtiğiniz konuyla ilgili ön araştırma yapın. Bu, sorunu daha iyi anlamanıza ve olası çözümleri belirlemenize yardımcı olacaktır.

Yazma İpuçları ve Püf Noktaları

Kaynak: bagajım.com

İlginç bir problem çözümü kompozisyon konusu arıyorsanız, aklınızda bulundurmanız gereken bazı şeyler şunlardır:

 1. Tartışmalı bir konu seçin. Sizinle aynı fikirde olmayan biriyle hassas bir konuda tartışmak zorunda kalmaktan daha sinir bozucu bir şey yoktur. İnsanların tutkulu olduğu bir problem bulabilirseniz, üzerinde çalışacak malzeme sıkıntısı yaşamazsınız.
 1. araştırma yapın. Bir sorun hakkında sadece fikir sahibi olmak yeterli değildir – onu gerçekler ve rakamlarla destekleyebilmeniz gerekir. Emin olun biraz zaman harcamak yazmaya başlamadan önce konunuzu araştırmak.
 1. ikna edici ol. İyi bir problem çözümü makalesi, yalnızca bir sorunu belirleyip bir çözüm önermekle kalmayacak, aynı zamanda okuyucuyu çözümünüzün mümkün olan en iyi çözüm olduğuna ikna edecektir. Bu, güçlü argümanlar kullanmak ve iddialarınızı destekleyecek kanıtlar sağlamak anlamına gelir.
 1. Özlü olun. Bir problem çözümü makalesi, uzun, uzun açıklamaların veya alakasız konulara değinmenin yeri değildir. Noktaya bağlı kalın ve mümkün olduğunca açık ve öz olun.
 1. Düzenle, düzenle, düzenle! Denemenizi yazdıktan sonra, derecelendirmeye göndermeden önce geri dönüp netlik, dilbilgisi ve stil hataları için gözden geçirdiğinizden emin olun. İyi yazılmış bir kompozisyon, bu ödevden iyi bir not alma konusunda büyük fark yaratabilir.

Dünya ve dünya, Dünya gezegenimizin bilinen ve bilinmeyen farklı gerçeklerini bulabileceğiniz bir yerdir. Site aynı zamanda dünya ile ilgili şeyleri de kapsayacaktır. Site, bilgi ve eğlence amacıyla gerçekleri ve bilgileri sağlamaya adamıştır.

Biz bilen habarlaşyň

Herhangi bir öneri ve sorunuz varsa, aşağıdaki ayrıntılardan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizden haber almaktan çok mutlu olacağız.

duleweboffice [at] opptrends.com

Amazon Açıklaması

EarthNWorld.com, sitelere reklam vererek ve Amazon.com'a bağlantı vererek reklam ücretleri kazanmaları için bir araç sağlamak üzere tasarlanmış bir bağlı kuruluş reklam programı olan Amazon Services LLC Associates Programının bir katılımcısıdır. Amazon, Amazon logosu, AmazonSupply ve AmazonSupply logosu, Amazon.com, Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.

En üste