Şartlar Ve Koşullar

 1. Giriş

Bu web sayfasında yazılan bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşulları, bu web sitesini kullanımınızı yönetecektir. Bu Koşullar, bu Web Sitesini kullanımınıza tam ve etkili bir şekilde uygulanacaktır. Bu Web Sitesini kullanarak, burada yazılı olan tüm hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz. Bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşullarından herhangi birine katılmıyorsanız, bu Web Sitesini kullanmamalısınız.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu Koşullar kapsamında sahip olduğunuz içerik dışında, Earth And World ve/veya lisans verenleri, bu Web Sitesinde yer alan tüm fikri mülkiyet haklarına ve materyallere sahiptir.

Yalnızca bu Web Sitesinde bulunan materyalleri görüntülemek için size sınırlı bir lisans verilmiştir.

 1. Kısıtlamalar

Özellikle aşağıdakilerden kısıtlanmışsınız

 • Herhangi bir web sitesi materyalini başka bir medyada yayınlamak;
 • Herhangi bir Web sitesi materyalinin satılması, alt lisanslanması ve / veya başka şekilde ticarileştirilmesi;
 • herhangi bir Web sitesi materyalini kamuya açık olarak sergilemek ve / veya göstermek;
 • Bu Web Sitesini bu Web Sitesine zarar veren veya olabilecek herhangi bir şekilde kullanma;
 • bu Web Sitesini, bu Web Sitesine kullanıcı erişimini etkileyecek şekilde kullanmak;
 • Bu Web Sitesini yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere aykırı bir biçimde kullanmak veya herhangi bir şekilde Web Sitesine veya herhangi bir kişi veya işletme şirketine zarar verebilir;
 • Bu Web Sitesi ile ilgili olarak herhangi bir veri madenciliği, veri toplama, veri çıkarma veya diğer benzer faaliyetlerde bulunmak;
 • herhangi bir reklam veya pazarlama yapmak için bu Web Sitesini kullanmak.

Bu Web Sitesinin belirli alanlarına erişiminiz kısıtlanmıştır ve Earth And World, herhangi bir zamanda, mutlak takdir yetkisiyle, bu Web Sitesinin herhangi bir alanına erişiminizi daha da kısıtlayabilir. Bu Web Sitesi için sahip olabileceğiniz herhangi bir kullanıcı kimliği ve şifresi gizlidir ve gizliliği de korumanız gerekir.

 1. İçerik

Bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşullarında, "İçeriğiniz", bu Web Sitesinde görüntülemeyi seçtiğiniz herhangi bir ses, video metni, görüntü veya diğer materyal anlamına gelir. İçeriğinizi teşhir ederek, Earth And World'e, onu herhangi bir ortamda kullanması, çoğaltması, uyarlaması, yayınlaması, tercüme etmesi ve dağıtması için münhasır olmayan, dünya çapında geri alınamaz, alt lisanslanabilir bir lisans vermiş olursunuz.

İçeriğiniz size ait olmalı ve herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmemelidir. Earth And World, herhangi bir İçeriğinizi bu Web Sitesinden herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın kaldırma hakkını saklı tutar.

 1. Beyanda

Bu Web Sitesi, tüm kusurlarla birlikte "olduğu gibi" sağlanmaktadır ve Earth And World, bu Web Sitesi veya bu Web Sitesinde yer alan materyallerle ilgili herhangi bir beyan veya garanti vermemektedir. Ayrıca, bu Web Sitesinde yer alan hiçbir şey size tavsiyede bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır.

 1. Sorumluluğun sınırlanması

Hiçbir durumda, Earth And World veya herhangi bir yetkilisi, yöneticisi ve çalışanı, bu Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bu tür bir sorumluluk sözleşme kapsamında olsun veya olmasın herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Memurları, yöneticileri ve çalışanları dahil olmak üzere Earth And World, bu Web Sitesini kullanımınızdan kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir dolaylı, sonuçsal veya özel sorumluluktan sorumlu tutulamaz.

 1. Tazminat

Bu Şartların herhangi bir hükmünü ihlal etmenizle ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü ve/veya tüm yükümlülükler, maliyetler, talepler, dava nedenleri, zararlar ve harcamalara karşı Dünya ve Dünya'yı işbu belgeyle tam olarak tazmin etmektesiniz.

 1. Bölünebilirlik

Bu Şartların herhangi bir hükmünün, yürürlükteki herhangi bir yasa uyarınca geçersiz olduğu tespit edilirse, buradaki hükümler, buradaki geri kalan hükümleri etkilemeden silinir.

 1. Şartların Değişimi

Earth And World, bu Koşulları uygun gördüğü herhangi bir zamanda revize edebilir ve bu Web Sitesini kullanarak bu Koşulları düzenli olarak gözden geçirmeniz beklenir.

 1. Atama

Dünya ve Dünya, bu Koşullar kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın devredebilir, devredebilir ve alt yükleniciye verebilir. Ancak, bu Koşullar kapsamındaki haklarınızı ve/veya yükümlülüklerinizi devretmenize, devretmenize veya alt yükleniciye vermenize izin verilmez.

 1. Bütün Anlaşma

Bu Koşullar, bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak Earth And World ile sizin aranızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve önceki tüm anlaşma ve anlayışların yerine geçer.

 1. Geçerli Hukuk ve Yargı Yetkisi

Bu Koşullar, Hindistan Eyaleti yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır ve herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için Hindistan'da bulunan eyalet ve federal mahkemelerin münhasır olmayan yargı yetkisine tabi olacaksınız.

Dünya ve dünya, Dünya gezegenimizin bilinen ve bilinmeyen farklı gerçeklerini bulabileceğiniz bir yerdir. Site aynı zamanda dünya ile ilgili şeyleri de kapsayacaktır. Site, bilgi ve eğlence amacıyla gerçekleri ve bilgileri sağlamaya adamıştır.

İletişim

Herhangi bir öneri ve sorunuz varsa, aşağıdaki ayrıntılardan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sizden haber almaktan çok mutlu olacağız.

duleweboffice [at] opptrends.com

Amazon Açıklaması

EarthNWorld.com, sitelere reklam vererek ve Amazon.com'a bağlantı vererek reklam ücretleri kazanmaları için bir araç sağlamak üzere tasarlanmış bir bağlı kuruluş reklam programı olan Amazon Services LLC Associates Programının bir katılımcısıdır. Amazon, Amazon logosu, AmazonSupply ve AmazonSupply logosu, Amazon.com, Inc. veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.

En üste