Företag

Det växande behovet av QA-testning inom Fintech-industrin

Finansiella institutioner över hela världen har sett en spektakulär industriell omvandling tack vare finansiell teknologi. Finansiella institutioner har skördat enorma fördelar av Fintechs mjukvara och applikationer som förbättrar finansiella processer tack vare denna teknik.

Fintech-sektorn har vuxit så mycket att företag nu implementerar olika teknologier i sina affärsprocesser. Dessa teknologier inkluderar blockchain, artificiell intelligens och maskininlärning.

Mjukvaruutvecklare kan skapa högkvalitativa appar och mjukvara för finansiella transaktioner med hjälp av dessa tekniker. Även om företag har välkomnat användningen av Fintech-applikationer, finns det nackdelar som kan ha en inverkan på ekonomin. Det är därför det är avgörande att testa produkterna baserade på dessa teknologier.

Efterfrågan på kvalitetssäkring testningen i verksamheten har ökat som ett resultat av den finansiella risken med Fintech-appar. Nu anmäler sig många ekonomer till kvalitetssäkringskurser för att få de färdigheter som krävs för att använda QA-testning, eftersom denna process är avgörande för produktens effektivitet.

Varför finns behovet av QA i Fintech?

Det är svårt att överskatta hur viktigt QA-testning är för Fintech-sektorn. Företag och finansiella institutioner behöver förbättra användarupplevelsen samtidigt som de arbetar med Fintech-applikationer och tjänster även om de följer trenden för implementering av dessa teknologier. Kvalitetssäkringstestning är det viktigaste verktyget för att förbättra den upplevelsen.

Djupgående QA-testning krävs för fintech-appar för att garantera deras effektivitet och säkerhet och förbättra deras prestanda. Fintech-appar utan QA-testning riskerar att drabbas av betydande förluster vid dataläckor. Programmens brister kan potentiellt utnyttjas av slutanvändare, och detta är en fara som alla företag strävar efter att undvika när de använder branschspecifik programvara.

QA-testning i Fintech

Källa: velocity-it.com

Det finns ett antal testprocedurer som säkerställer en smidig körning av programvara och upptäckt av eventuella kryphål i dess säkerhet.

Först finns det en kravinsamlingsprocedur, där testare får all nödvändig information om krav på en viss typ av programvara och dess säkerhet. Därefter kommer kravgranskningsprocessen.

Själva testningen inkluderar tre separata procedurer - en för varje avgörande del av programvaran:

 • funktionstestning
 • databastestning
 • säkerhetstestning.

För fintech är dessa procedurer viktiga att följa.

Teststrategier för Fintech-företag

Källa: centrostudi-italiacanada.it

QA-testning är en viktig del av alla mjukvaruutvecklingsprocesser, och det är inte annorlunda i fintech-branschen. Den här sektorns snabba karaktär gör att det alltid finns en risk för buggig eller dåligt fungerande programvara – och det kan få allvarliga konsekvenser för företag.

Lyckligtvis finns det många strategier för att testa fintech-applikationer. Några viktiga steg inkluderar:

 • Upprätta tydliga produktmål och mål.
 • Designa användargränssnitt som är lätta att använda och förstå.
 • Validera funktionalitet mot etablerade standarder.
 • Kontrollera om det finns potentiella säkerhetsbrister.
 • Genomför stresstester för att säkerställa systemets prestanda under extrema förhållanden.
 • Uppdatera regelbundet testskript och kontroller vid behov.
 • Mät effektiviteten av testinsatser och gör justeringar vid behov.
 • Rapportera eventuella fynd och rekommendationer till ledningen.

Många fintechföretag väljer en agil utvecklingsprocess, vilket innebär att testning är en kontinuerlig process snarare än en händelse som genomförs i slutet av en utvecklingscykel. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt för utvecklare att snabbt åtgärda eventuella problem som upptäcks under testning, snarare än att vänta på en komplett programvaruversion.

Förutom traditionella QA-testmetoder (som manuell testning och mjukvarusimulering) använder vissa fintech-företag banbrytande metoder som t.ex. maskininlärning och artificiell intelligens (AI). Dessa tekniker kan hjälpa till att identifiera oväntade mönster i data, vilket kan leda till mer exakta förutsägelser om hur programvara kommer att bete sig i verkliga scenarier.

Huvudfunktioner och fördelar med QA-testning inom Fintech-branschen

Källa: itchronicles.com

Finansiella institutioner har dragit nytta av QA-testning inom förmögenhetsförvaltning, mobilbanker, lånedistribution, försäkringsplanering och kortöverföringar.

Nedan följer en snabb översikt över vad kvalitetssäkringstestning kan erbjuda fintech-sektorn:

 1. Förbättrad säkerhet. Skyddet av kunders tillgångar och finansiella ägodelar är en högsta prioritet för alla finansiella institutioner. Därför används QA-testning för att bekräfta integriteten hos Fintech-appar och mjukvarusäkerhetssystem. Dessa program genomgår grundliga tester för att leta efter eventuella svaga punkter.
 2. Bättre användbarhet och UX (User Experience). Användarupplevelsen av mjukvara ges högsta prioritet av fintech-företag. För att bedöma användbarheten av Fintech-appar måste QA-testare ha nödvändig utbildning och expertis. De ser till att användargränssnittet för Fintech-appar är enkelt att använda och logiskt.
 3. Dataskydd. Kvalitetssäkringstestning görs för att skydda känslig data i framtiden genom att hitta kryphål i säkerhetssystemet.
 4. Överensstämmelse med befintliga regler. Lagarna och förordningarna i den stat där ett finansinstitut är beläget styr i allmänhet dess affärer. Därför krävs QA-testning för att garantera att Fintech-appar följer rigorösa regler. Att lägga ut varor som inte följer reglerna är fel – det är uppenbart.
 5. Bättre tillgänglighet. Varje användare måste enkelt kunna komma åt fintech-programvara. Som ett resultat kräver tillgänglighetstestning för Fintech-appar riktigt erfarna och lite kreativa kvalitetssäkringstestare. De ser till att mjukvaruutvecklarna tillhandahåller lösningar som är universellt inkluderande och tillgängliga för alla som kan behöva dem. Detta innebär att individer som har fysiska begränsningar eller funktionshinder fortfarande kan använda dessa ekonomiska applikationer också.

Och när det gäller fördelarna med kvalitetssäkringstestning för fintech-programvara, det finns många av dem.

Först och främst säkerställer QA bättre prestanda och kompatibilitet över flera enheter. Kvalitetssäkringstestning gör också en djupgående analys av säkerhetsprotokoll implementerade av en fintech-app. Även en mindre exploatering kan leda till stora problem och dataläckor, vilket är en oroande nummer ett för finansinstitutioner.

Dessutom höjer QA-testning industristandarden för dessa applikationer, vilket innebär att marknaden kommer att fyllas med bättre och säkrare programvara.

QA underlättar också interaktioner mellan testare och utvecklare, vilket i slutändan minskar tiden mellan utveckling och marknadsföring.

Som ni ser är kvalitetssäkring avgörande inom fintech – det garanterar en säkrare och bättre användarupplevelse, vilket förstärker relationen mellan företaget som ger ut programvaran och slutanvändarna.

Jorden och världen är en plats där du kan hitta olika kända och okända fakta om vår planet Jorden. Sajten ska också täcka saker som är relaterade till världen. Webbplatsen är dedikerad till att tillhandahålla fakta och information för kunskaps- och underhållningsändamål.

Kontakta Oss

Om du har några förslag och frågor kan du kontakta oss på nedanstående detaljer. Vi kommer mycket gärna att höra från dig.

duleweboffice [at] opptrends.com

Amazon avslöjande

EarthNWorld.com är deltagare i Amazon Services LLC Associates Program, ett affiliate-annonseringsprogram som är utformat för att tillhandahålla ett sätt för webbplatser att tjäna reklamavgifter genom att annonsera och länka till Amazon.com. Amazon, Amazon-logotypen, AmazonSupply och AmazonSupply-logotypen är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Copyright © 2023

Uppåt