Företag

Teknikens roll i modernt jordbruk ─ från drönare till smarta traktorer

Teknikutvecklingen påverkar alla aspekter av livet, inklusive jordbruket. Medan de som aldrig har varit i kontakt med jordbruket tycker att folk fortfarande investerar för mycket arbetskraft i manuellt jordbruk, är sanningen en annan. Dagens bönder använder olika maskiner för att underlätta deras jobb och revolutionera sättet vi odlar mat på.

Så du borde inte bli förvånad över att det finns drönare och smarta traktorer, liksom företag som TEXHA som erbjuder avancerad utrustning för jordbruk. Dessa maskiner kan optimera jordbruksverksamheten och minska den totala miljöpåverkan.

Så här i den här artikeln kommer vi att prata mer om framstegen, fördelarna och det effektiva jordbruket, samtidigt som vi tar itu med utmaningarna som kommer med teknikimplementeringen inom jordbruket.

Fördelarna med tekniska framsteg inom jordbruket

Att anamma teknologier inom jordbruket innebär att människor går från traditionellt manuellt arbete till mer avancerade lösningar som ger bönderna flera fördelar. Dessutom kan de spara pengar på arbetskraft, utan att behöva anställa någon för att hjälpa dem.

Även om det finns agronomer som föredrar det traditionella sättet för växtodling, bör de som producerar mat för större massor anamma tekniken eftersom:

  • Det ökar deras produktivitet samtidigt som de optimerar mängden resurser som spenderas
  • Förbättrad hållbarhet, eftersom teknik ofta bygger på förnybara energikällor
  • Arbetseffektivitet, eftersom automatisering tar bort bördan av manuellt arbete, vilket gör jordbruket till en mer attraktiv idé för yngre människor
  • Livsmedelshantering efter skörd för att minska avfallet och underlätta lagring och transport
  • Enkel kontroll över produktion och vinst
  • Ett alternativ för att göra ditt jordbruksjobb till ett företag för din familj
  • Går vidare från tankesättet att jordbruk endast är till för fattiga miljöer
  • Ändra hur du förstår var maten kommer ifrån och hur den kommer till din tallrik

Dessutom har bönderna mer kontroll över hela processen samtidigt som de hanterar en större volym av produkter. Dessa fördelar gäller förvisso inte bara grödor utan även jordbruk.

Avancerade maskiner och teknologier kan användas för att justera temperaturen på gården, hantera avfallet och samla in varorna på några minuter. Till exempel i fjäderfäfarmar kan en automatiserad enhet spåra ovanliga beteenden så att ägaren och veterinären kan agera innan något värre händer.

Vilken teknik ska man ta till sig?

Källa: grist.org

I artikeltiteln nämnde vi drönare och smarta traktorer, men det finns mer att lära och acceptera i det moderna jordbruket.

Drönare som flyger över en gård kan vara dina ögon från himlen. Utrustade med sensorer och kameror ger de en fin utsikt över fältet, så att du enkelt kan identifiera eventuella skadedjursangrepp eller skador som måste hanteras omedelbart.

Smarta traktorer, å andra sidan, använder GPS och sensorer för att navigera genom fältet medan de utför plantering, ogräsrensning och skörd. På så sätt går processen snabbare och mer optimal. Du kan till och med använda smarta traktorer för att gödsla grödor eller applicera bekämpningsmedel utan risk för överanvändning. På så sätt minimerar dessa traktorer miljöpåverkan och förbättrar jordbrukets totala prestanda.

Robotik är ett annat sätt att optimera processerna för att odla, skörda och packa varor. Det är ett brett anammat koncept som implementeras på olika jordbruksmaskiner, inklusive de för vattning och gödning.

Spårningsteknologier låter bönderna kontrollera distributionen av maten från gården till tallriken. På så sätt förhindrar de matbedrägerier och skyddar människor från att konsumera osäkra produkter.

Smakämnen implementering av IoT-sensorer kan hjälpa till med kontroll över grödans hälsa, jordkvalitet, temperatur och tillskottsnivåer. Baserat på den informationen kan du automatisera så många jordbruksprocesser och hantera produktionen på ett klokt sätt.

Vem bör anamma modernt jordbruk?

Som du antar är modern jordbruksteknik inte för alla. Bönder som producerar mat enbart för sig själva och till sina familjer har ingen anledning att investera pengar i maskiner för en så begränsad produktion. Så om du är en av dem ska du inte känna ett behov av att modernisera produktionen. Mindre gårdar och åkrar är lättare att kontrollera, och du behöver ingen drönare för att kolla vad som händer framför dina ögon.

Men om du har en större bit mark och du planerar att driva ett jordbruksföretag, bör du planera maskininvesteringar klokt. Alla får köpa och investera i teknik, men de måste också vara försiktiga om utgifterna matchar den eventuella vinsten från jordbruket.

Du måste också investera med en plan. Du behöver egentligen ingen drönarteknik om du bara producerar mejeriprodukter, ägg eller kött. Å andra sidan, med hållbara grödor behöver du ingen automatisk temperaturjustering. Bara för att vissa maskiner är moderna betyder det inte att du ska investera i dem, så var klok och planera nästa steg ordentligt.

Utmaningen ─ Att övervinna traditionella tänkesätt

Tekniken förändrar våra liv snabbt, och jordbruket är inget undantag. Ändå finns det bönder som har svårt att ta till sig den här nyheten, och de förlitar sig på saker de vet bäst. Så om det finns jordbruk i din familj i decennier kanske dina föräldrar eller farföräldrar inte är medvetna om potentialen som dessa moderna metoder ger. Så det är upp till dig att hjälpa dem att förstå det.

Dessutom bör dessa traditionella bönder uppmuntras att delta utbildningssessioner och träning så att de kan se att det inte är något dåligt eller fel med drönare och smarta traktorer. Se till att de förstår fördelarna, med fokus på ökad produktivitet, hållbarhet och lönsamhet. Traditionella bönder behöver bevis på att det är värt att gå över till modern teknik så att de enkelt kan acceptera förändringen.

Källa: oamk.fi

Avslutande tankar

Den enorma roll som tekniken har över jordbruksprocesserna är obestridlig. Idag kan bönder enkelt hantera stora mängder produkter samtidigt som de ser till att miljöpåverkan minskar. De kan säkerställa att de nödvändiga förutsättningarna för ökad produktion alltid uppfylls, utan risk för skador i längden.

Det finns många utmaningar att övervinna, men om vi automatiserar och optimerar de mest krävande processerna inom jordbruket blir resultatet enormt. Från kvalitetsmat till yngre människor som är mer intresserade av detta område, teknik spelar säkert en viktig roll i att det nuvarande jordbrukssystemet kan producera tillräckligt med mat för människor över hela världen.

Jorden och världen är en plats där du kan hitta olika kända och okända fakta om vår planet Jorden. Sajten ska också täcka saker som är relaterade till världen. Webbplatsen är dedikerad till att tillhandahålla fakta och information för kunskaps- och underhållningsändamål.

Kontakta oss

Om du har några förslag och frågor kan du kontakta oss på nedanstående detaljer. Vi kommer mycket gärna att höra från dig.

markofotolog [at] gmail.com

Amazon avslöjande

EarthNWorld.com är deltagare i Amazon Services LLC Associates Program, ett affiliate-annonseringsprogram som är utformat för att tillhandahålla ett sätt för webbplatser att tjäna reklamavgifter genom att annonsera och länka till Amazon.com. Amazon, Amazon-logotypen, AmazonSupply och AmazonSupply-logotypen är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Uppåt