Företag

Hur mäklare och speditörer kan arbeta tillsammans för att säkerställa framgång

Goda relationer är avgörande för framgången för både fraktförmedlare och speditörer. De är nyckeln till att driva ett framgångsrikt företag inom logistik. Precis som med alla andra branscher är det mycket viktigt att komma överens med dina partners inom logistik och frakt.

Mäklare lägger mycket kraft på att möta kundernas specifika behov i dessa svåra tider tack vare deras exklusiva tillgång till marknadsdata och insikter. Långvariga affärsrelationer med erfarna speditörer är källan till mycket av denna kunskap. Mäklare bör ta hänsyn till några avgörande faktorer för att bygga meningsfulla och långvariga relationer med sina partners.

Empati och transparens

Källa: firststarlogistics.com

Mäklare måste vara mycket medvetna om de frekventa fel och misstag som avsändare ibland kan låta hända. En hög nivå av förståelse främjar empati, gör det möjligt för en mäklare att täppa till några kunskapsluckor och främjar en mer sömlös process som alla kan se som en framgång. Även om frågorna verkar rutinmässiga, bör en mäklare fortfarande ställa dem, särskilt om de handlar om en speciell fråga. Det betyder inte att du som mäklare ska vara den överkontrollerande partnern. Se istället detta partnerskap som en möjlighet för både lärande och undervisning som definitivt kommer att gynna båda sidor av affären.

Förtroende är viktigt för utveckla långvariga affärsrelationer. Mäklare kan tillföra värde på många sätt samtidigt som de bevisar sitt engagemang för ett verkligt partnerskap. Detta kan vara fördelaktigt för alla parter, vara öppen och ärlig om prissättning och marknadstrender. Sammantaget är ni partners och inte rivaler – både mäklare och speditörer är investerade i ett smidigt partnerskap med tillväxtmöjligheter. Bara genom att lita på varandra kan ni förvänta er ett fruktbart samarbete och affärstillväxt.

Genom att vara flexibel med lastningsdatum, ställa in stående möten, släppa släpvagnar och andra samarbetssätt kan mäklare förklara prissättning och ge förslag på kostnadsminskningar. De kan vara de första att sänka priserna när de märker att marknaden börjar sjunka eftersom de är de första som märker tendensen. Båda parter vinner mycket på att mäklare hjälper en avsändare att förstå deras ansträngning och investeringar i verksamheten.

Erbjud ett bredare utbud av tjänster

Källa: entrepreneur.com

Huvudvärdet av samarbete som detta är kunskap. En bra mäklare delar med sig av marknadsinsikter och håller avsändaren informerad om tendenser och nya fraktstrategier. Detta är mycket fördelaktigt för båda parter. Som mäklare kan du erbjuda fler tjänster, inklusive marknadsrevision och strategiuppbyggnad. Dessutom kan du dela användbara kontakter och leads som kommer att gynna er båda – pålitliga expeditionsföretag och bra återförsäljare.

Vissa kanske frågar sig varför avsändare inte kan göra allt själva. Tja, svaret är ganska enkelt: de flesta avsändare är fokuserade på en viss bransch, nisch eller till och med produktlinje. Om logistiken i denna försörjningskedja störs kommer avsändaren att vara ur drift och leta efter nya möjligheter. Det är här du kan hjälpa till som mäklare genom att dela med dig av lite insikter och allmän kunskap om andra produktlinjer. Sammantaget är många avsändare ändå mest fokuserade på sin bransch och kanske inte har en aning om att deras produkter kan användas för andra företag. Att hitta nya potentiellt lovande fraktdestinationer för din avsändare är fördelaktigt för båda parter.

Positionera dig själv som en avgörande partner genom att uppmärksamma kunderna på potentiella störningar och vara proaktiv i att ge råd om hur kunderna kan skydda sig mot dessa problem i leveranskedjan. Du kan leverera dessa råd antingen via månatliga analytiska rapporter eller till och med på ett bekvämare sätt – även som informella råd. Som vi har sagt tidigare är förtroende, empati och transparens nycklarna till ett produktivt partnerskap – inte bara inom logistik utan även inom alla andra branscher.

Du kan till och med bygga ett nätverk av partners som expanderar och förnyar sig oavsett marknadsförhållanden. Gör det genom att bevisa att du som mäklare är ett pålitligt tillskott till det effektiva teamet och en pålitlig partner för hålla leveranskedjan stabil.

Det kan också vara svårt för avlastare att räkna ut rätt kapacitet under turbulenta tider. Men de som har etablerat djupa relationer i branschen kämpar inte lika mycket, eftersom ömsesidigt förtroende har byggts upp genom att göra uppoffringar och arbeta i varandras bästa.

Att välja transportör

Källa: performancesuretybonds.com

Det är utmanande och kanske orättvist att tala allmänt om hur fraktmäklare, som helhet, hantera att hitta den bästa lösningen för din försändelse. Denna fråga och sätt att hantera den kan vara väldigt olika från mäklare till mäklare. De flesta fraktmäklare har sina egna förväntningar på transportörer och sina egna sätt att hitta en. Om du som mäklare inte vet var du ska börja eller vad du ska leta efter kan du använda lite hjälp från flotta-assisterande företag som hjälper företag att bygga en produktiv försörjningskedja.

Fleet assisterande företag som Fleet Care kopplar framgångsrikt samman mäklare med transportörer. De överväger några faktorer för att avgöra om transportören passar en viss mäklare:

  1. Det försäkringsbelopp som en transportör har. Försäkringskraven anges av FMCS (Federal Motor Carrier Safety Administration). Enligt FMCSA, måste en transportör ha minst 1 miljon dollar i sin försäkring. Det säger sig självt att mäklare föredrar att arbeta med auktoriserade och pålitliga företag, även om vissa vagnparksassisterande företag kan kräva mindre försäkringsbelopp.
  2. CSA-betyg. CSA står för Compliance, Safety and Accountability – dessa kriterier utvärderas samtidigt som man skapar en poäng för en viss transportör. Detta är en bra indikator på säkra och ansvarsfulla transportörer, och FMCSA erkänner fyra betyg. Dessa betyg är "tillfredsställande" när en transportör uppfyller eller lyckas med kraven, "otillfredsställande" för transportörer med stora brister som hittats och "villkorlig" - när de flesta av riktlinjerna är uppfyllda. Det finns också en kategori "Ingen" - för operatörer som ännu inte har granskats.

De flesta avsändare föredrar naturligtvis att arbeta med transportörer som har "tillfredsställande" eller åtminstone "villkorlig". Anledningen är enkel – sådana transportörer arbetar i allians och synergi med flottans utskick och ser till att leveranskedjan inte bryts.

Jorden och världen är en plats där du kan hitta olika kända och okända fakta om vår planet Jorden. Sajten ska också täcka saker som är relaterade till världen. Webbplatsen är dedikerad till att tillhandahålla fakta och information för kunskaps- och underhållningsändamål.

Kontakt

Om du har några förslag och frågor kan du kontakta oss på nedanstående detaljer. Vi kommer mycket gärna att höra från dig.

duleweboffice [at] opptrends.com

Amazon avslöjande

EarthNWorld.com är deltagare i Amazon Services LLC Associates Program, ett affiliate-annonseringsprogram som är utformat för att tillhandahålla ett sätt för webbplatser att tjäna reklamavgifter genom att annonsera och länka till Amazon.com. Amazon, Amazon-logotypen, AmazonSupply och AmazonSupply-logotypen är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Uppåt