Företag

Tips för småföretag ─ Hur man kan öka medarbetarnas produktivitet 2023

Som småföretagare är ett av dina primära mål att implementera strategier som bygger ett mer effektivt och produktivt team. Oavsett om ditt team arbetar hemifrån eller på kontoret behöver du en strategi som driver motivationen och inspirerar dem att lägga 100 procent ansträngning på allt de gör.

För närvarande anpassar många organisationer sig fortfarande till distansarbete, och det har visat sig vara svårt att upprätthålla medarbetarnas moral och motivation. Så vad är det bästa sättet att öka de anställdas produktivitet? Fortsätt läsa för att ta reda på det.

Vad är anställdas produktivitet

Anställdas produktivitet är motorn som driver ett företags framgång. Det är en bedömning av hur effektiva enskilda medarbetare är. Produktiva arbetare fokuserar på rätt saker vid rätt tidpunkter, med mycket lite bortkastad ansträngning. Deras ansträngningar genererar de resultat du vill ha.

Att känna till din arbetskrafts produktivitet är viktigt eftersom det gör att du kan förutsäga och planera hur du ska driva ditt företag mer effektivt.

10 tips för att förbättra de anställdas produktivitet 2023

Källa: reba.global

En tydlig plan som engagerar dina anställda och skapar en miljö som är motiverande gör att du kan hålla dina team fokuserade och i slutändan produktiva. Här är de 10 bästa tipsen som hjälper dig att maximera din arbetskraftsproduktivitet.

1. Förbättra introduktionsprocessen för anställda

Första intrycket är viktigt, och som företagare vill du kickstarta en framgångsrik medarbetarupplevelse direkt. Sättet du ombord nyanställer talar mycket om din företagskultur och bidrar till stor del till hur länge medarbetaren kommer att stanna på ditt företag.

Forskning från SHRM visar att 16-17 procent av arbetsgivarna tappar nyanställningar inom de första 90 dagarna på grund av en ineffektiv onboardingprocess. Å andra sidan är det 58 procent större sannolikhet för nyanställda att fortfarande arbeta på ett företag tre år senare om det hade en strukturerad introduktionsprocess.

Implementera därför effektiva introduktionsmetoder för anställda. Det handlar inte bara om att skriva på kontraktet. Erbjud dem stöd och utbildning, förklara din företagskultur och kolla in dem regelbundet.

2. Ställ in tydliga förväntningar

Anställda måste känna till dina exakta krav, gränser och mål. Så se till att du har tydliga förväntningar och resultat.

Förse dina team med SMARTA mål med specifika KPI:er för att vägleda dem till var de ska fokusera sin uppmärksamhet. Viktigast av allt, se till att förväntningarna är enkla nog att tolka så att de inte behöver söka fördjupningar.

3. Hantera intern kunskap

Källa: facilethings.com

För att driva ditt småföretag framgångsrikt måste du lagra information centralt för att göra det lättare för alla teammedlemmar att komma åt. Om du inte redan har konfigurerat det, överväg att skapa en intern wiki för att minska den tid som anställda slösar på att hitta information.

Snabbare tillgång till organisationsinformation förbättrar arbetsflödet och produktiviteten.

4. Mikrohantera inte på någon nivå

Som ledare är det naturligt att ha ett mer praktiskt förhållningssätt till hur uppgifter och uppgifter utförs. Dock, mikromanagerarbetare uppmuntrar inte till ökad prestation. Om något dödar det motivation och moral.

Ge istället dina anställda möjlighet att kontrollera sina scheman, projekt och dagliga aktiviteter. Att lita på att dina teammedlemmar får jobbet gjort är nyckeln till att förbättra deras produktivitet. Även om du kan behöva hjälpa kämpande anställda, ge dem adekvat stöd men sätt gränser.

5. Begränsa tidsslösande aktiviteter

Som småföretagare kan du känna att det är nödvändigt att hålla dagliga möten för att diskutera uppdateringar och andra affärsagendor. Men möten kan vara tidsödande, särskilt om de hålls dagligen och med ett stort antal deltagare. Experter rekommenderar att man begränsar mötestiden till 15 minuter, begränsar antalet deltagare och har tydliga, fokuserade agendor.

En annan tidsödande aktivitet du bör eliminera för att underlätta en ökning av de anställdas produktivitet är att hantera e-post. Även om de kan vara effektiva i vissa fall finns det snabbare sätt att dela information, till exempel Slack, ett verktyg som stöder kommunikation och samarbete i realtid.

6. Tillhandahåll de rätta produktivitetsverktygen

Källa: weareindy.com

Brist på rätt verktyg är en av de främsta anledningarna till att anställda inte slutför uppgifter i tid. Men tack vare tekniken kan du stärka dina anställda (fjärr eller på kontoret) genom att ge dem tillgång till fantastiska verktyg.

Dessa verktyg gör det möjligt för team att få mer arbete gjort och förbättra arbetseffektiviteten. Hitta och investera i verktyg som kommer att tillföra värde till dina specifika affärsbehov och du kommer att se en ökning av produktivitetsnivåerna.

7. Utbilda anställda om tidshantering

Eftersom du avskräcks från att mikrostyra dina anställda är det absolut nödvändigt att lära dem hur tiden utnyttjas optimalt. Tidshantering är en stor utmaning för både stora och små företag.

Oavsett om de arbetar hemifrån eller på kontoret, hjälp dem att lära sig effektiva tidshanteringsfärdigheter. På så sätt kan de bli mer ansvarsfulla och minska tidsspillan.

En utmärkt strategi för att uppnå detta är att införa tidredovisning. Detta säkerställer noggrannhet och minimerar fel. När väl arbetare börjar spåra sin tid kommer de säkert att vara ansvariga för hur de använder sin tid på jobbet.

8. Uppmuntra balans mellan arbete och privatliv

Anställdas utbrändhet leder till ökad frånvaro hos anställda, bristande motivation, risk för skador och förhalning. Och dessa faktorer kan skada din produktivitet. Även om ditt mål är att driva ett framgångsrikt företag, prioritera inte vinstgenerering framför dina anställdas välbefinnande.

När allt kommer omkring, om alla sjukskriver sig kommer du inte att kunna driva någon verksamhet alls.

Så om du vill upprätthålla höga nivåer av engagemang, prestanda och produktivitet, se till att tillgodose dina anställdas välfärd genom att skapa en kultur som stöder balans i arbetslivet.

Du kan göra det genom att:

  • tillåta flexibla arbetstider
  • Tillåter hybrid- eller distansarbete
  • Uppmuntra regelbundna pauser under hela dagen
  • Genomdriva en obligatorisk betald ledighet
  • Tillhandahålla hälsokontantplaner
  • Erbjuder friskvårdsprogram
  • Begränsning av anställdas timmar

När anställda har tillräckligt med tid att vila och sköta sina personliga behov kommer de att återvända mer motiverade, mer produktiva och med nya nivåer av engagemang.

9. Uppskatta de anställdas insatser

Källa: shrm.org

Anställdas erkännande är en av de viktigaste motivationsfaktorerna för anställda. Det ger dem inte bara en känsla av syfte och prestation, utan det får dem också att känna sig värderade för sitt hårda arbete.

Utveckla kreativa sätt att fira segrar, stora som små. Du vill skicka ett meddelande om att alla positiva bidrag tas emot.

När du ger dina anställda beröm och belönar dem för deras insatser, får de att känna sig trygga. Dessutom förstärker det positivt beteende och driver dem att arbeta ännu hårdare. I gengäld kan du förvänta dig förbättrad produktivitet på arbetsplatsen.

10. Värdesätt anställdas åsikter och feedback

Att vara öppen för förslag och åsikter från anställda kan öka engagemanget. Skapa därför en plattform där du och din personal kan prata fritt och dela idéer. Se bara till att lyssna genuint på deras åsikter och införliva dem i ditt beslutsfattande.

Utöver det, främja tvåvägsfeedback i din organisation. Fråga om effektiviteten i övergripande organisatoriska processer och vad som behöver ses över. Överväg att använda enkäter för att samla in feedback som kan hjälpa dig att förbättra viktiga aspekter, såsom introduktion, samarbete och kommunikation.

Dina teammedlemmar kommer att fungera bättre när de vet att deras röst hörs och att deras åsikter spelar roll.

Inslag Up

Alla småföretag upplever toppar och dalar när det kommer till anställdas produktivitet. Dessa tips kan hjälpa till att främja konsekvens i produktiviteten. Och kom ihåg att mäta arbetskraftens produktivitet. På så sätt kommer du verkligen att förstå effekten av deras ansträngningar och om de når uppsatta mål.

Jorden och världen är en plats där du kan hitta olika kända och okända fakta om vår planet Jorden. Sajten ska också täcka saker som är relaterade till världen. Webbplatsen är dedikerad till att tillhandahålla fakta och information för kunskaps- och underhållningsändamål.

Kontakta Oss

Om du har några förslag och frågor kan du kontakta oss på nedanstående detaljer. Vi kommer mycket gärna att höra från dig.

duleweboffice [at] opptrends.com

Amazon avslöjande

EarthNWorld.com är deltagare i Amazon Services LLC Associates Program, ett affiliate-annonseringsprogram som är utformat för att tillhandahålla ett sätt för webbplatser att tjäna reklamavgifter genom att annonsera och länka till Amazon.com. Amazon, Amazon-logotypen, AmazonSupply och AmazonSupply-logotypen är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Copyright © 2023

Uppåt