Regler och villkor

 1. Beskrivning

Dessa standardvillkor för webbplatsen skrivna på denna webbsida ska hantera din användning av denna webbplats. Dessa villkor kommer att tillämpas fullt ut och effektivt på din användning av denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtyckte du till att acceptera alla villkor som skrivs här. Du får inte använda denna webbplats om du inte håller med om någon av dessa standardvillkor för webbplatsen.

 1. Immateriella rättigheter

Förutom innehållet du äger, enligt dessa villkor, äger Earth And World och/eller dess licensgivare alla immateriella rättigheter och material som finns på denna webbplats.

Du får endast en begränsad licens för att se materialet på denna webbplats.

 1. begränsningar

Du är specifikt begränsad från allt av följande

 • publicera något webbmaterial i något annat medium
 • sälja, underlicensiera och / eller på annat sätt kommersialisera något webbmaterial
 • offentligt utföra och / eller visa något material på webbplatsen
 • Användning av denna webbplats på något sätt som är eller kan vara skadlig för denna webbplats.
 • Användning av denna webbplats på något sätt som påverkar användaråtkomsten till denna webbplats.
 • Användning av denna webbplats i strid med gällande lagar och förordningar eller på något sätt kan skada webbplatsen eller till någon person eller affärsenhet.
 • engagera sig i datautvinning, datainsamling, datautvinning eller annan liknande verksamhet i förhållande till denna webbplats;
 • använda denna webbplats för att bedriva reklam eller marknadsföring.

Vissa delar av denna webbplats är begränsade från att vara åtkomliga av dig och kan Earth And World ytterligare begränsa åtkomsten av dig till alla delar av denna webbplats, när som helst, efter eget gottfinnande. Alla användar-ID och lösenord du kan ha för denna webbplats är konfidentiella och du måste också upprätthålla konfidentialitet.

 1. Ditt innehåll

I dessa standardvillkor för webbplatsen avser "ditt innehåll" allt ljud, videotext, bilder eller annat material som du väljer att visa på denna webbplats. Genom att visa ditt innehåll ger du Earth And World en icke-exklusiv, världsomspännande oåterkallelig, underlicenserbar licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera det i alla media.

Ditt innehåll måste vara ditt eget och får inte inkräkta på någon tredje parts rättigheter. Earth And World förbehåller sig rätten att ta bort något av ditt innehåll från denna webbplats när som helst utan föregående meddelande.

 1. Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" med alla fel, och Earth And World uttrycker inga representationer eller garantier, av något slag relaterat till denna webbplats eller materialet som finns på denna webbplats. Dessutom ska ingenting på denna webbplats tolkas som att ge dig råd.

 1. Begränsning av ansvar

Under inga omständigheter ska Earth And World eller någon av dess tjänstemän, styrelseledamöter och anställda hållas ansvariga för något som uppstår ur eller på något sätt är kopplat till din användning av denna webbplats oavsett om sådant ansvar är under kontrakt. Earth And World inklusive dess tjänstemän, styrelseledamöter och anställda ska inte hållas ansvariga för något indirekt, följdansvar eller speciellt ansvar som uppstår ur eller på något sätt relaterat till din användning av denna webbplats.

 1. Skadeersättning

Du frigör härmed i största möjliga utsträckning Earth And World från och mot alla och/eller alla skulder, kostnader, krav, orsaker till åtgärder, skador och utgifter som uppstår på något sätt relaterade till ditt brott mot någon av bestämmelserna i dessa Villkor.

 1. Uppdelning

Om någon bestämmelse i dessa Villkor visar sig vara ogiltig enligt gällande lag, ska sådana bestämmelser raderas utan att de övriga bestämmelserna häri påverkas.

 1. Variation av villkoren

Earth And World har tillåtelse att revidera dessa villkor när som helst som det anser lämpligt, och genom att använda denna webbplats förväntas du granska dessa villkor regelbundet.

 1. Uppdrag

The Earth And World tillåts att överlåta, överföra och lägga ut sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor utan något meddelande. Du har dock inte rätt att överlåta, överföra eller lägga ut några av dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor.

 1. Hela avtalet

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan Earth And World och dig i relation till din användning av denna webbplats och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser.

 1. Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor kommer att styras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Indien, och du underkastar dig den icke-exklusiva jurisdiktionen för statliga och federala domstolar i Indien för att lösa eventuella tvister.

Jorden och världen är en plats där du kan hitta olika kända och okända fakta om vår planet Jorden. Sajten ska också täcka saker som är relaterade till världen. Webbplatsen är dedikerad till att tillhandahålla fakta och information för kunskaps- och underhållningsändamål.

Kontakta oss

Om du har några förslag och frågor kan du kontakta oss på nedanstående detaljer. Vi kommer mycket gärna att höra från dig.

markofotolog [at] gmail.com

Amazon avslöjande

EarthNWorld.com är deltagare i Amazon Services LLC Associates Program, ett affiliate-annonseringsprogram som är utformat för att tillhandahålla ett sätt för webbplatser att tjäna reklamavgifter genom att annonsera och länka till Amazon.com. Amazon, Amazon-logotypen, AmazonSupply och AmazonSupply-logotypen är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

Uppåt