Life

Wat gebeurt er als de politie u uw rechten niet voorleest?

Helaas zijn er veel misverstanden over wanneer politieagenten iemand de Miranda-waarschuwing moeten voorlezen vanwege mediadrama's en films. Zo denken veel mensen dat als de politie de Miranda-waarschuwing niet leest, de zaak direct door de rechtbank wordt geseponeerd. Hoewel het niet lezen van de Miranda-waarschuwing van invloed kan zijn op uw zaak, betekent dit niet noodzakelijkerwijs dat u vrij bent om te gaan.

Veel mensen denken dat uw zaak automatisch wordt afgewezen als de politie uw Miranda-rechten niet leest op het moment van arrestatie, maar dat is niet het geval. Jij kan klik hier om in contact te komen met een professional en meer te weten te komen over uw rechten.

Wat zijn uw Miranda-rechten?

Bron: pexels.com

In de Miranda-waarschuwing staat dat een politieagent u altijd moet informeren over uw Miranda-rechten na uw arrestatie en voorafgaand aan het verhoor. Een functionaris moet u informeren over deze rechten:

● U kunt zwijgen en ervoor kiezen om niet te antwoorden.
● Elk woord dat u spreekt, zal in een rechtbank tegen u worden gebruikt.
● U heeft recht op een advocaat.
● U hebt het recht om de advocaat bij u te laten zijn tijdens het verhoor.
● De rechtbank kan namens u een advocaat aanstellen als u niet particulier wilt inhuren.

Het 1966 Miranda tegen Arizona uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de regel vastgelegd. De rechtbank oordeelde dat een persoon op de hoogte moet worden gebracht van deze rechten voordat hij door de politie wordt verhoord wanneer deze in een inrichting wordt vastgehouden.

Wanneer wordt u geacht in hechtenis te zitten?

Als u niet kunt vertrekken of als uw bewegingsvrijheid aanzienlijk wordt beperkt, wordt u geacht in hechtenis te zitten.

Als gevolg hiervan kunt u door de politie worden vastgehouden terwijl u in de gevangenis zit of in de kofferbak van een politieauto zit. U kunt echter door de politie worden aangehouden terwijl u zich midden in een straat of een winkel bevindt.

Als de politie u vasthoudt, moet ze u een Miranda-waarschuwing geven voordat ze u ondervragen en uw antwoorden tegen u gebruiken in de rechtbank. Er is echter geen wettelijke verplichting om uw Miranda-rechten te lezen als u niet in hechtenis bent.

Daarom kan alles wat u zegt terwijl u niet vastzit, tegen u worden gebruikt, ook al heeft de politie u uw Miranda-rechten niet voorgelezen. Alleen wanneer een persoon wordt ondervraagd door wetshandhavingsfunctionarissen EN in hechtenis wordt gehouden, hoeft de Miranda-waarschuwing te worden gelezen.

Politieagenten stellen arrestaties vaak uit en geven mensen zelfs de mogelijkheid om te vertrekken. Door dit te doen, hebben de autoriteiten de mogelijkheid om hen te arresteren en elk vernietigend bewijs dat ze mogelijk hebben geleverd als bewijs tegen hen in de rechtbank te gebruiken.

Als de autoriteiten de Miranda-waarschuwing niet hebben gelezen, worden de aanklachten tegen hen dan automatisch ingetrokken?

Bron: freepik.com

Ook al heeft de politie u nooit de Miranda-waarschuwing voorgelezen, de strafrechtelijke beschuldigingen tegen u kunnen toch voor de rechtbank komen. Zonder uw verklaringen kan de aanklager mogelijk nog steeds tot een veroordeling komen.

Moet u de vragen van de politie beantwoorden?

Zelfs als u onschuldig bent, is praten met de autoriteiten meestal niet in uw voordeel zonder dat er een strafrechtadvocaat aanwezig is. Gebruikmaken van uw recht op zwijgrecht is voortdurend in uw belang.

De politie kan uw naam en adres van u vragen. U bent niet verplicht om een ​​verklaring af te leggen of vragen te beantwoorden. De politie kan u ondervragen en verder onder druk zetten, maar u bent vrij om te zwijgen totdat er een advocaat aanwezig is.

U bent vrij om uw fundamentele rechten uit te oefenen zonder dat u hoeft te "zwijgen". U kunt beleefd weigeren met de politie te praten of informatie te verstrekken totdat er een advocaat aanwezig is. U kunt er dan voor kiezen om te zwijgen als de autoriteiten de kwestie blijven aankaarten.

Maak echter duidelijk dat u met een strafrechtadvocaat wilt praten. Vragen of u rechtsbijstand nodig heeft, is geen verzoek om juridisch advies. Voordat u vragen beantwoordt, moet u aangeven dat u een afspraak wilt met een strafrechtadvocaat.

Ga nooit akkoord met wettelijke vertegenwoordiging en onderteken nooit iets zonder dat er een advocaat aanwezig is.

Wat gebeurt er als de politie mijn rechten schendt terwijl ze mij ondervraagt?

Bron: freepik.com

Uw strafrechtadvocaat kan een verzoek indienen om gegevens achterwege te laten als u door de politie wordt ondervraagd terwijl u wordt vastgehouden zonder dat u op de hoogte bent van uw rechten. De motie betoogt dat elk bewijs dat tegen uw grondwettelijke rechten is verkregen, niet in de rechtbank kan worden gebruikt. Bewijs dat niet is toegestaan, kan niet tegen u worden gebruikt.

Daarom kan een rechter besluiten dat uw opmerkingen niet gebruikt kunnen worden in de rechtbank als de politieagenten de Miranda-waarschuwing negeren. Er kan al dan niet voldoende bewijs zijn voor het openbaar ministerie om een ​​veroordeling te winnen. Zowel de officier van justitie als de rechtbank hebben de mogelijkheid om de zaak te seponeren.

Wat gebeurt er als u uw Miranda-rechten niet leest?

Uw grondwettelijke rechten worden geschonden wanneer de politie u ondervraagt ​​terwijl u wordt vastgehouden zonder u te waarschuwen voor uw rechten. Uw strafrechtadvocaat dient vervolgens een motie in om informatie achter te houden.

Uw getuigenis is niet ontvankelijk in de rechtbank, zelfs niet als de rechter in uw voordeel beslist. Als er is onvoldoende bewijs om uw schuld vast te stellen zonder uw verklaringen, kan de rechter besluiten de strafrechtelijke vervolging in te trekken.

Over het algemeen is het niet aan te raden om met de politie of een officier van justitie te praten zonder dat er een strafrechtadvocaat in de kamer aanwezig is.

U heeft recht op rechtsbijstand. Zelfs als u onschuldig bent, moet u dat recht gebruiken wanneer u wordt vastgehouden voor een misdrijf.

Tijdens een verhoor kan het zijn dat politiepersoneel tegen u liegt. Veel wetshandhavers gebruiken deze methode vaak om u ertoe te brengen uzelf erbij te betrekken. Hoe meer u praat, hoe groter de kans dat u iets zegt waardoor u in de problemen kunt komen en strafrechtelijk kunt worden gestraft.

Maak vandaag nog een afspraak met een advocaat

Bron: freepik.com

Als u door de politie in hechtenis bent genomen maar uw rechten niet zijn voorgelezen, dient u met een advocaat te praten. Plan vandaag nog een consult in met een ervaren advocaat bescherm uw rechten.

Aarde en wereld is een plek waar je verschillende bekende en onbekende feiten van onze planeet Aarde kunt vinden. De site is ook bedoeld om dingen te behandelen die verband houden met de wereld. De site is gewijd aan het verstrekken van feiten en informatie voor kennis- en amusementsdoeleinden.

Contact

Als u suggesties en vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. We zullen erg blij zijn om van u te horen.

markofotolog [at] gmail.com

Amazon-openbaarmaking

EarthNWorld.com neemt deel aan het Amazon Services LLC Associates-programma, een gelieerd advertentieprogramma dat is ontworpen om sites een manier te bieden om advertentiekosten te verdienen door te adverteren en te linken naar Amazon.com. Amazon, het Amazon-logo, AmazonSupply en het AmazonSupply-logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen.

Naar boven