Life

Top 10 Essay-onderwerpen voor probleemoplossing voor uw volgende opdracht - Gids voor 2023

Heb je moeite om een ​​onderwerp te bedenken voor je probleemoplossingsessay? Zoek niet verder! We hebben een lijst samengesteld met de top 10 van meest boeiende en tot nadenken stemmende onderwerpen die zeker indruk zullen maken op uw professor.

Van milieukwesties tot sociale problemen, er is hier voor elk wat wils. Lees verder en laat u inspireren door deze innovatieve oplossingen voor enkele van 's werelds meest urgente uitdagingen. Of je nu op zoek bent naar inspiratie of gewoon hulp nodig hebt om aan de slag te gaan, dit bericht helpt je verder.

Inleiding tot probleemoplossingsessays

Een probleemoplossingsessay is een soort essay dat een probleem presenteert en er vervolgens een mogelijke oplossing voor biedt. Dit type essay kan over elk onderwerp worden geschreven, maar wordt vaak gebruikt om problemen te bespreken die relevant zijn voor de samenleving of de wereld als geheel.

Bij het schrijven van een essayonderwerpen voor probleemoplossing, is het belangrijk om een ​​onderwerp te kiezen dat niet alleen relevant is, maar ook een onderwerp heeft dat meerdere oplossingen heeft. Dit geeft je de mogelijkheid om verschillende oplossingen voor het probleem te presenteren en te beargumenteren waarom de ene oplossing beter is dan de andere.

Als je eenmaal je onderwerp hebt gekozen, moet je wat onderzoek doen naar het probleem. Dit zal u helpen het probleem beter te begrijpen en mogelijke oplossingen ervoor te vinden. U kunt onlinebronnen gebruiken, zoals nieuwsartikelen of websites die aan het probleem zijn gewijd, of u kunt praten met mensen die op de hoogte zijn van het probleem.

Nadat u uw onderzoek heeft gedaan, moet u beslissen welke oplossing volgens u de beste is. Als je dit hebt gedaan, kun je beginnen met het schrijven van je essay. In je inleiding moet je het probleem uitleggen en waarom het belangrijk is.

Vervolgens moet u de verschillende oplossingen beschrijven die u hebt overwogen en waarom u denkt dat de oplossing die u hebt gekozen de beste is. In je conclusie vat je je argument samen en leg je uit waarom de door jou gepresenteerde oplossing de beste manier is om het probleem op te lossen.

Bron: owlcation.com

Top 10 probleemoplossing Essay-onderwerpen

 1. Obesitas
 2. Armoede
 3. Analfabetisme
 4. Drugs
 5. Misdrijf
 6. Verontreiniging
 7. dakloosheid
 8. gangs
 9. Geweld op scholen
 10. Racisme

Armoede

Bron: unicef.org

Armoede is een enorm probleem in de wereld van vandaag. Volgens de Wereldbank wereldwijd leven meer dan 1.3 miljard mensen in armoede. Dat is bijna een vijfde van de wereldbevolking. En het zijn niet alleen ontwikkelingslanden die door armoede worden getroffen. In ontwikkelde landen zoals de Verenigde Staten is armoede ook een groot probleem.

De oorzaken van armoede zijn talrijk en gevarieerd. Ze kunnen economisch, politiek of sociaal zijn. Maar wat de oorzaak ook is, armoede heeft verwoestende gevolgen voor het leven van mensen. Het berooft hen van hun waardigheid en fundamentele mensenrechten. Het zet hen gevangen in een cyclus van ontbering en machteloosheid waaruit het heel moeilijk is om te ontsnappen.

Als u op zoek bent naar essayonderwerpen over armoede, zijn er tal van problemen om uit te kiezen. Je zou kunnen schrijven over de oorzaken van armoede, de gevolgen van armoede of mogelijke oplossingen om het aan te pakken. Om je op weg te helpen, volgen hier enkele mogelijke essayonderwerpen over armoede:

pesten

Pesten is de afgelopen jaren een hot topic geworden, omdat er steeds meer verhalen aan het licht komen over studenten die worden lastiggevallen, geïntimideerd en zelfs fysiek mishandeld door hun leeftijdsgenoten.

Hoewel pesten vele vormen kan aannemen, van verbale intimidatie tot fysiek geweld, hebben alle pesterijen gemeen dat het een vorm van machtsongelijkheid is. De pestkop probeert zijn slachtoffer te beheersen en te domineren, dat zich hulpeloos en alleen kan voelen.

Als je de opdracht krijgt om een ​​opstel voor probleemoplossing over pesten te schrijven, zijn er veel mogelijke onderwerpen die je kunt behandelen. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Wat is de definitie van pesten?
 • Hoe voelen slachtoffers zich bij pesten?
 • Wat zijn de korte- en langetermijngevolgen van pesten?
 • Waarom pesten mensen anderen?
 • Wat kan er gedaan worden om pesten te voorkomen?
 • Wat moeten slachtoffers van pesten doen?
 • Hoe kunnen we een meer inclusieve en ondersteunende schoolomgeving creëren voor alle leerlingen?

Onderwijssysteem

Bron: flagcircleoverseasducation.com

Er is geen pasklaar antwoord op de vraag wat het beste onderwijssysteem is. Er zijn echter enkele sleutelfactoren die kunnen bijdragen aan een effectief en succesvol onderwijssysteem. Deze omvatten:

 1. Een helder en beknopt curriculum dat is afgestemd op de behoeften van studenten en de eisen van de arbeidsmarkt.
 1. Een goed opgeleid en ervaren onderwijzend personeel dat in staat is om het curriculum op een boeiende manier effectief te brengen.
 1. Adequate middelen, waaronder technologie, leerboeken en ander materiaal, om de levering van het curriculum te ondersteunen.
 1. Een veilige en ondersteunende leeromgeving die een positieve sociale en emotionele ontwikkeling bevordert.
 1. Een systeem van beoordeling en feedback dat voortdurende evaluatie en verbetering mogelijk maakt.

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg is een breed onderwerp, maar er zijn een paar specifieke problemen die eruit springen als belangrijke problemen die moeten worden aangepakt. Hieronder staan ​​enkele mogelijke oplossingen voor deze zorgproblemen.

De hoge zorgkosten

Een manier om de hoge kosten van de gezondheidszorg aan te pakken, is door de concurrentie tussen aanbieders te vergroten. Dat kan door consumenten te laten shoppen voor de scherpste prijzen, door belastingvoordelen of subsidies om concurrentie te stimuleren, of door meer mogelijkheden te creëren voor aanbieders om de markt te betreden.

Een andere oplossing is om te focussen op preventie en welzijn, wat kan helpen de totale zorgkosten te verlagen.

Toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg

Bron: zebra.com

Een manier om de toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg te verbeteren, is door de financiering te verhogen voor volksgezondheidsinitiatieven en -programma's die zorg bieden aan achtergestelde bevolkingsgroepen. Een andere oplossing is het verbeteren van de coördinatie tussen verschillende niveaus van het gezondheidszorgsysteem, zoals tussen eerstelijnszorg en gespecialiseerde zorgverleners.

Ten slotte kan een verhoging van de terugbetalingspercentages van zorgverleners ook meer zorgverleners stimuleren om kwaliteitszorg aan te bieden in achtergestelde gebieden.

De opioïde-epidemie

De opioïdenepidemie kan op een aantal manieren worden aangepakt, waaronder het verbeteren van de toegang tot behandelings- en hersteldiensten, het versterken van programma's voor het monitoren van geneesmiddelen op recept en het vergroten van voorlichting en bewustzijn over de risico's van opioïden.

Klimaatverandering

Klimaatverandering is een van de grootste problemen waarmee onze planeet vandaag wordt geconfronteerd. De gemiddelde temperatuur op aarde stijgt en dit veroorzaakt ongekende veranderingen in ons klimaat. We zien meer extreme weersomstandigheden, zoals orkanen, droogtes en overstromingen.

En terwijl de planeet opwarmt, zien we ook een toename van bosbranden en insectenplagen. Dit gebeurt allemaal omdat de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer stijgt. Deze gassen houden warmte vast en zorgen ervoor dat de aarde opwarmt.

Het goede nieuws is dat we kunnen iets doen aan klimaatverandering. Door onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen, kunnen we de opwarming van de planeet vertragen. En door ons aan te passen aan een veranderend klimaat, kunnen we de gevolgen van klimaatverandering voor mensen, dieren en ecosystemen verminderen.

Bron: thehill.com

Er zijn veel manieren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. We kunnen schonere energiebronnen gebruiken, zoals zonne- en windenergie. We kunnen de efficiëntie van onze gebouwen en transportsystemen verbeteren. En we kunnen bossen beschermen en herstellen, die koolstofdioxide uit de atmosfeer opnemen.

We moeten ons ook aanpassen aan een veranderend klimaat. Dit betekent dat we ons moeten voorbereiden op extremere weersomstandigheden en kwetsbare gemeenschappen moeten beschermen tegen de stijgende zeespiegel en andere gevolgen van klimaatverandering. Het betekent ook werken aan het behoud van habitats en soorten die worden bedreigd door klimaatverandering.

Door actie te ondernemen tegen klimaatverandering kunnen we een verschil maken voor onze planeet - en voor onszelf

Werkloosheid

Er zijn veel redenen waarom werkloosheid zo'n probleem is. Ten eerste kan het leiden tot financiële instabiliteit. Als mensen zonder werk zitten, hebben ze vaak moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit kan allerlei problemen veroorzaken, van dakloosheid en armoede tot psychische problemen.

Werkloosheid kan ook leiden tot sociaal isolement. Wanneer mensen hun baan verliezen, verliezen ze vaak ook hun sociale steunnetwerk. Dit kan het vinden van een nieuwe baan bemoeilijken en psychische problemen verergeren.

Ten slotte kan werkloosheid een rimpeleffect hebben op de economie. Als mensen werkloos zijn, geven ze minder geld uit. Dit leidt ertoe dat bedrijven minder geld verdienen, wat vervolgens kan leiden tot ontslagen en zelfs meer werkloosheid.

Al deze factoren maken werkloosheid tot een zeer ernstig probleem dat moet worden aangepakt. Er zijn een aantal mogelijke oplossingen, maar het vinden van de juiste zal wat vallen en opstaan ​​vergen.

Uiteindelijk is het echter belangrijk om een ​​manier te vinden om de werkloosheid terug te dringen, zodat mensen een beter leven kunnen leiden en de economie kan floreren.

dakloosheid

Bron: bu.edu

Het probleem van dakloosheid treft mensen van alle leeftijden, rassen en achtergronden. Het is een complex vraagstuk dat vele oorzaken heeft en vaak moeilijk op te lossen is.

Er zijn veel verschillende manieren om het probleem van dakloosheid te benaderen en er zijn veel verschillende oplossingen voorgesteld. Het vinden van de juiste oplossing kan echter een uitdaging zijn en het is vaak nodig om verschillende benaderingen uit te proberen voordat u er een vindt die werkt.

Er zijn veel verschillende oorzaken van dakloosheid. Sommige mensen worden dakloos omdat ze hun baan of huis verliezen. Anderen kunnen dakloos worden vanwege een psychische aandoening of verslaving. Toch kunnen anderen dakloos worden door huiselijk geweld of ander trauma. Wat de oorzaak ook is, dakloosheid is een ernstig probleem dat moet worden aangepakt.

Er zijn veel verschillende oplossingen voor het probleem van dakloosheid. Sommige mensen geloven dat het bieden van meer betaalbare huisvesting de sleutel is tot het oplossen van dakloosheid. Anderen zijn van mening dat het vergroten van de toegang tot geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg de oplossing is. Weer anderen zijn van mening dat we meer moeten doen om mensen te helpen die het risico lopen dakloos te worden voordat ze daadwerkelijk dakloos worden. Er is niet één enkele oplossing voor het probleem van dakloosheid, en er zal waarschijnlijk een combinatie van benaderingen nodig zijn om echt een verschil te maken.

Als u geïnteresseerd bent in het schrijven van een probleemoplossingsessay over dakloosheid, zijn er veel verschillende invalshoeken die u kunt innemen. U kunt de oorzaken van dakloosheid bespreken, mogelijke oplossingen voor het probleem of persoonlijke verhalen over mensen die thuisloosheid uit de eerste hand hebben meegemaakt. Nee

Geslachtsgelijkheid

De laatste jaren is gendergelijkheid een steeds belangrijker maatschappelijk thema geworden. Steeds meer mensen worden zich bewust van het belang om ervoor te zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft om te slagen in het leven, ongeacht hun geslacht.

Bron: ec.europa.eu

Er zijn veel manieren waarop gendergelijkheid in de samenleving kan worden bevorderd. Een manier is via het onderwijs. Het is belangrijk dat zowel jongens als meisjes eerlijk en evenwichtig onderwijs krijgen dat hen leert over de verschillende rollen die mannen en vrouwen in de samenleving kunnen spelen. Jongens moeten leren hoe belangrijk het is om vrouwen te respecteren, en meisjes moeten leren hoe belangrijk het is om voor zichzelf op te komen en hun doelen te bereiken.

Een andere manier om gendergelijkheid te bevorderen is door middel van bedrijfs- en overheidsbeleid. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld hun best doen om ervoor te zorgen dat ze een divers personeelsbestand aannemen dat zowel mannen als vrouwen omvat. Overheden kunnen ook beleid opstellen dat gendergelijkheid helpt bevorderen, zoals wetten die vrouwen beschermen tegen discriminatie op de werkplek.

Ten slotte is het ook belangrijk om de houding ten opzichte van gendergelijkheid in de samenleving als geheel te veranderen. Dit kan worden gedaan door stereotypen aan de kaak te stellen en positieve rolmodellen te promoten die laten zien dat mannen en vrouwen succesvol kunnen zijn op elk gebied dat ze kiezen.

Gun Control

In de Verenigde Staten is wapenbeheersing een van de meest polariserende en controversiële onderwerpen. Er is veel discussie over de kwestie van wapenbeheersing en of het al dan niet een effectief middel is om misdaad terug te dringen. Er zijn verschillende argumenten voor en tegen wapenbeheersing, maar het is uiteindelijk aan elk individu om te beslissen wat hij gelooft.

Voor degenen die voorstander zijn van wapenbeheersing, stellen ze dat het zal helpen de misdaadcijfers te verminderen door het voor criminelen moeilijker te maken om aan vuurwapens te komen. Ze wijzen ook op andere landen waar de wapenbeheersingswetten strenger zijn en beweren dat deze landen minder wapengeweld hebben.

Bovendien beweren voorstanders van wapenbeheersing dat het voor wetshandhavers gemakkelijker zal worden om illegale wapens op te sporen en te voorkomen dat ze bij misdaden worden gebruikt.

Aan de andere kant van het debat beweren degenen die tegen wapenbeheersing zijn dat het inbreuk maakt op het recht van het tweede amendement om wapens te dragen. Ze beweren ook dat criminelen manieren zullen vinden om aan wapens te komen, ongeacht de wetten, en dat wapenbeheersing de onderliggende oorzaken van criminaliteit niet aanpakt. Bovendien beweren sommige tegenstanders van wapenbeheersing dat het niet effectief zou zijn bij het verminderen van de misdaadcijfers en zelfs zou kunnen leiden tot een toename van geweldsmisdrijven.

Drugsmisbruik

Bron: banyantreatmentcenter.com

De eerste stap bij het oplossen van de probleem met drugsmisbruik is erkennen dat er een probleem is. Te vaak ontkennen mensen dat ze een drugsprobleem hebben, omdat ze bang zijn voor het stigma dat gepaard gaat met het label 'drugsverslaafde'. Maar toegeven dat je een probleem hebt, is de eerste stap op weg naar herstel.

Als je denkt dat je een probleem hebt met drugs, stel jezelf dan de volgende vragen:

 • Gebruik ik drugs ook al weet ik dat ze schadelijk zijn?
 • Blijf ik drugs gebruiken, ook al veroorzaken ze problemen in mijn leven?
 • Heb ik het gevoel dat ik drugs moet gebruiken om de dag door te komen?

Als je ja hebt geantwoord op een van deze vragen, is het tijd om hulp te zoeken. Er zijn veel middelen beschikbaar om u te helpen uw drugsverslaving te overwinnen, waaronder 12-stappenprogramma's, revalidatiecentra en therapie.

Hoe kies je een goed onderwerp voor je probleemoplossingsessay?

Wanneer je een probleemoplossingsessay krijgt toegewezen, is het belangrijk om een ​​goed onderwerp te kiezen. Hieronder vindt u enkele tips voor het kiezen van een goed onderwerp voor uw probleemoplossingsessay:

 1. Kies een onderwerp dat u interesseert. Dit zal het schrijfproces leuker maken en het gemakkelijker maken om gemotiveerd te blijven.
 1. Kies een onderwerp dat relevant is voor uw leven of het leven van de mensen om u heen. Hierdoor wordt je essay herkenbaarder en hebben herkenbare essays meer kans van slagen.
 1. Kies een onderwerp dat niet te breed of te smal is. Een te breed onderwerp maakt het moeilijk om je essay te focussen en een te smal onderwerp levert niet genoeg stof op om over te schrijven.
 1. Doe wat voorbereidend onderzoek naar het door jou gekozen onderwerp voordat je begint met het schrijven van je essay. Dit zal u helpen een beter begrip van het probleem te krijgen en u in staat stellen mogelijke oplossingen te identificeren.

Tips en trucs voor schrijven

Bron: mybaggage.com

Als u op zoek bent naar een interessant onderwerp voor het oplossen van problemen, zijn hier enkele dingen om in gedachten te houden:

 1. Kies een controversieel onderwerp. Er is niets frustrerender dan ruzie te moeten maken met iemand die het niet met je eens is over een hot-button-kwestie. Als je een probleem kunt vinden waar mensen gepassioneerd over zijn, heb je geen tekort aan materiaal om mee te werken.
 1. Doe je onderzoek. Het is niet voldoende om alleen een mening over een probleem te hebben – u moet dit ook kunnen onderbouwen met feiten en cijfers. Zorg dat je besteed wat tijd je onderwerp onderzoeken voordat je begint met schrijven.
 1. Wees overtuigend. Een goed probleemoplossingsessay identificeert niet alleen een probleem en biedt een oplossing, maar het zal de lezer er ook van overtuigen dat jouw oplossing de best mogelijke is. Dit betekent sterke argumenten gebruiken en bewijs leveren om uw beweringen te ondersteunen.
 1. Wees beknopt. Een probleemoplossingsessay is niet de plaats voor lange, uitgesponnen uitleg of uitweidingen over niet-gerelateerde onderwerpen. Blijf bij de kern en wees zo duidelijk en beknopt mogelijk.
 1. Bewerken, bewerken, bewerken! Als je eenmaal je essay hebt geschreven, ga dan terug en controleer het op duidelijkheid, grammatica en stijlfouten voordat je het indient voor beoordeling. Een goed geschreven essay kan het verschil maken bij het behalen van een goed cijfer voor deze opdracht.

Aarde en wereld is een plek waar je verschillende bekende en onbekende feiten van onze planeet Aarde kunt vinden. De site is ook bedoeld om dingen te behandelen die verband houden met de wereld. De site is gewijd aan het verstrekken van feiten en informatie voor kennis- en amusementsdoeleinden.

Contact

Als u suggesties en vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. We zullen erg blij zijn om van u te horen.

markofotolog [at] gmail.com

Amazon-openbaarmaking

EarthNWorld.com neemt deel aan het Amazon Services LLC Associates-programma, een gelieerd advertentieprogramma dat is ontworpen om sites een manier te bieden om advertentiekosten te verdienen door te adverteren en te linken naar Amazon.com. Amazon, het Amazon-logo, AmazonSupply en het AmazonSupply-logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen.

Naar boven