Bedrijven

Wat is code-audit

Zelfs een enkele fout of tekortkoming die aan het licht kwam nadat het product op de markt was gebracht, kan rampzalige gevolgen hebben. Dit is de reden waarom bedrijven aanzienlijke investeringen doen in testen en QA. Het controleren van softwarecode is de oplossing als u de lancering van uw product wilt bespoedigen en beveiligingsfouten en -risico's wilt verminderen.

Wat is een softwarecode-audit?

Een broncode-audit is een proces waarbij de broncode van een softwareproject in ontwikkeling wordt onderzocht om gebreken, vergissingen, achterpoortjes en inbreuken op te sporen.

Een audit probeert fouten op te lossen voordat het product wordt vrijgegeven, aangezien het een preventieve programmeertechniek is.

Een effectieve code-auditservice kan:

  • ontdek achterhaalde praktijken en tools;
  • beveiligingsbedreigingen beoordelen;
  • identificeer gebrekkige methodieken.

Softwaretesten kunnen helpen om latere, ernstigere problemen te voorkomen, als experts in het bedrijf hx.technologie van mening zijn. Het stelt bedrijven in staat om de kwaliteit, veiligheid en beheersbaarheid van een softwareproduct te verbeteren.

Redenen om een ​​code-audit te krijgen

Als u een van de volgende zaken heeft, wordt het uitvoeren van een code-audit geadviseerd:

  • het gebruik van waarschijnlijk verouderde praktijken of technologieën;
  • prestatieproblemen;
  • iets beïnvloedt de functionaliteit van uw product, maar u weet niet wat;
  • geen code-audit in meer dan zes maanden.

De ontwikkeling van elk softwareproduct moet een code-audit bevatten. Het zorgt ervoor dat de code begrijpelijk is en dat het product volledig is voorbereid voor release.

Belangrijkste soorten code-audit

Bron: javascript.plainenglish.io

In de meeste gevallen is het niet essentieel om het hele product te onderzoeken, omdat dit veel tijd en moeite kost. Vaak is het inspecteren van de afzonderlijke componenten van het product alles wat echt nodig is om goede prestaties en veiligheid van het product te garanderen.

Handleiding

Een handmatige audit onthult de eerste en gedeeltelijke representaties van de programmacode. Het helpt ook bij het bepalen of de code is gebouwd in overeenstemming met de richtlijnen van de industrie.

Front-end

Een audit van de front-endcode kan helpen bij het identificeren van eventuele problemen met de secties van de code die de leiding hebben het creëren van een positieve gebruikerservaring.

De front-endspecialisten concentreren hun aandacht op factoren als algehele prestaties en responsiviteit van het ontwerp tijdens dit soort code-evaluaties.

Back-end

Een back-end audit bepaalt de algehele complexiteit van de code. Het is altijd nuttig om de stabiliteit en het beheer van mogelijke beveiligingsbedreigingen te onderzoeken. De auditors letten zeer goed op details als verouderde apparatuur, verouderde software en overtollige code.

Infrastructuur

Bron: javascript.plainenglish.io

Een audit van de infrastructuur concentreert zich op de werking van de servers en zorgt ervoor dat de configuratie veilig is en dat de servers up-to-date zijn, zodat er geen beveiligingsbedreigingen.

De algehele infrastructuuraudit verbetert de prestaties van de website. Dit zorgt ervoor dat die servers efficiënt kunnen werken.

Een audit van de infrastructuurcode helpt bij serveroptimalisatie en beveiliging van cloudopslag. Het bepaalt of een product meer servers of cloudopslag gebruikt dan daadwerkelijk nodig is. Daarna zal een audit mogelijkheden identificeren om op sommige hiervan te bezuinigen.

Security

Het vinden van beveiligingslekken of onjuiste databasetoegang wordt gemakkelijker gemaakt door het gebruik van de beveiligingscode-audit. Bovendien helpt het bij het opsporen van mazen in de beveiliging waardoor vertrouwelijke gegevens kunnen lekken.

Een beveiligingscode-audit helpt vaak bij het identificeren van fouten in de code, het voorkomen van extra kosten voor het oplossen van problemen en het opstellen van een checklist met potentiële beveiligingsrisico's om meer over te weten te komen.

Bedrijven gebruiken meestal statische en dynamische beveiligingscode-auditbenaderingen om dure kwetsbaarheden te voorkomen.

Voordelen van code-audit

Omdat auditors alle aspecten van de architectuur van de software analyseren, inclusief coderings- en ontwerpstandaarden, zal inzicht in hoe de code van binnenuit werkt hen helpen problemen sneller en efficiënter aan te pakken. Over het algemeen zullen tijdens een auditproces essentiële aspecten zoals projectbrede structuuranalyse, vergelijkingen met industriestandaarden, beoordeling op nauwkeurigheid en geschiktheid voor het doel worden behandeld. Door dit te doen kunnen ontwikkelaars mogelijke problemen vroegtijdig opsporen, zoals onhygiënische programmeerpraktijken of onnodige complexiteit, zoals gecompliceerde statusmachines die op verschillende tijdstippen conflicten tussen componenten kunnen veroorzaken.

Door regelmatig een auditproces uit te voeren, kunnen ontwikkelaars er zeker van zijn dat ze gelijke tred houden met trends in de branche, terwijl ze ervoor zorgen dat hun gedrag consistent blijft in verschillende projecten of releases.

Code-audits kunnen ook functionele programmeerfouten of verborgen bugs detecteren die anders onopgemerkt zouden blijven tot latere productiefasen, wanneer ze stroomafwaarts verdere problemen kunnen veroorzaken. Bovendien zullen regelmatige audits leiden tot een betere gebruikerservaring in het algemeen door codeergerelateerde problemen aan te pakken, zoals slechte prestaties of het gebruik van bronnen, die anders slechte klantrecensies zouden opleveren wanneer ze worden gevonden door testen na de implementatie.

Uiteindelijk kan deze aanpak belanghebbenden meer zekerheid bieden dat hun middelen waardevolle resultaten opleveren voor hun bedrijfsactiviteiten die ongezien zijn voor gebruikers, wat leidt tot verbeterde klanttevredenheidscijfers in de loop van de tijd.

Hoe een code-audit uit te voeren

Bron: Kinsta.com

Er zijn een aantal tools beschikbaar voor het uitvoeren van een code-audit, afhankelijk van de omgeving waarin uw applicatie wordt geïmplementeerd (webapplicaties hebben bijvoorbeeld andere tools nodig). Hier zijn enkele voorbeelden:

  • Statische analysatoren: een statische analysator voert een geautomatiseerde beoordeling van bronbestanden uit zonder ze daadwerkelijk uit te voeren. Deze programma's zoeken naar variabelen die niet gedeclareerd zijn, naar ongebruikte variabelen, instanties waar een afgeleide klasse een methode in zijn superklasse niet overschrijft, etc.
  • Dynamische analysatoren: dit type analyse is sterk afhankelijk van testtechnieken waarbij scripts of toepassingen kunnen worden uitgevoerd tegen bepaalde gegevenssets, zodat mogelijke bugs kunnen worden geïdentificeerd voordat er runtime-fouten optreden. Deze tests kunnen kijken naar interne details, zoals geheugentoegang of loop-ingangen/-uitgangen, om verborgen problemen met betrekking tot geheugenlekken of threadsynchronisatiefouten te vinden.
  • Software Metrics Analysis: meet softwarekenmerken zoals complexiteitsniveaus op basis van het aantal regels code in elke module, enz., met rapporten die ontwikkelaars unieke inzichten bieden in gerelateerde projecten, waardoor ze snel hun voortgang kunnen beoordelen in de richting van het behalen van mijlpalen ten opzichte van vastgestelde ontwikkelingsplannen .

Conclusie

Aan het einde van een code-audit had de auditor een rapport moeten opstellen met een beoordeling van de codebase. Dit omvat het identificeren van bestaande bugs of problemen die kunnen leiden tot het mislukken van een gebouw, prestatiewaarschuwingen en technische schulden die continue implementatie blokkeren. Het rapport moet ook voorgestelde verbeteringen en aanbevelingen bevatten om de applicatie robuuster, betrouwbaarder en veiliger te maken.

Aarde en wereld is een plek waar je verschillende bekende en onbekende feiten van onze planeet Aarde kunt vinden. De site is ook bedoeld om dingen te behandelen die verband houden met de wereld. De site is gewijd aan het verstrekken van feiten en informatie voor kennis- en amusementsdoeleinden.

Contacteer ons

Als u suggesties en vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. We zullen erg blij zijn om van u te horen.

markofotolog [at] gmail.com

Amazon-openbaarmaking

EarthNWorld.com neemt deel aan het Amazon Services LLC Associates-programma, een gelieerd advertentieprogramma dat is ontworpen om sites een manier te bieden om advertentiekosten te verdienen door te adverteren en te linken naar Amazon.com. Amazon, het Amazon-logo, AmazonSupply en het AmazonSupply-logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of zijn dochterondernemingen.

Naar boven